Kultura Tábor - říjen

Kultura Tábor - říjen 2017

Odbor kultury a cestovního ruchu

3. října, 10.00–18.00 hodin
4. října, 9.00–17.00 hodin
náměstí  T. G. Masaryka.
DNY ZDRAVÍ
 Putovní výstava Každý svého zdraví strůjcem spojená s prezentací táborských poskytovatelů sociálních, zdravotních a sportovních služeb. Akci pořádá město Tábor ve spolupráci s Ligou proti rakovině. Vstupné: zdarma.

5. října, 18.05 hodin
náměstí T. G. Masaryka, ulice Nového města
VEČERNÍ BĚH TÁBOREM
43. ročník závodního běhu centrem města Tábora. Akce pro všechny věkové kategorie od
předškoláků po seniory. Závodníci se nehlásí předem. Každý závod kategorie doprovázejí děti
na kolech, a tím určují trasu.

6. října, 16.00–17.30 hodin
parkoviště v Jordánské ulici
PROCHÁZKA NORDIC WALKING
Přijďte si vyzkoušet chůzi Nordic walking s Libuší Brázdovou. Akce se koná v rámci Dnů zdraví 2017.
Vstupné: 50 Kč.

10. října, 8.00–17.00 hodin
Světlogorská - vedle parkoviště u nákupního střediska COOP
POCITOVÁ MAPA SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ
Pomozte nám vytvořit „pocitovou mapu“ sídliště a řekněte, co se Vám zde líbí či nelíbí. Město Tábor sbírá informace o Vašich potřebách a představách, jak by mělo sídliště vypadat. To nám pomůže např. při organizaci péče o zeleň, dětská hřiště a sportoviště, ale i přípravě oprav chodníků apod. Zároveň to pomůže při plánování revitalizace sídliště, které je již v přípravě.

11. října, 13.00–17.00 hodin
hřiště na pétanque u Jordána, pod Dobrovského ulicí
TURNAJ V PÉTANQUE
Turnaj v pétanque pořádá v rámci Dnů zdraví 2017 město Tábor ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami. Přihlášky tříčlenných družstev do 9. října 2017 na jana.lorencova@mutabor.cz. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná! Vstupné: zdarma

11. října, 17.00 hodin
Žižkovo náměstí
PIETNÍ AKT PŘI PŘÍLEŽITOSTI 593. VÝROČÍ ÚMRTÍ JANA ŽIŽKY
Ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a se Společností pro zachování husitských památek
Tábor.

12. října, 12.00 hodin
náměstí T. G. Masaryka
OUTDOOROVÉ ODPOLEDNE
Outdoorové odpoledne jako pozvánka na XV. festival outdoorových fi lmů.
MINIRAMP SHOW - moderuje Jan Jílek (mistr světa a ČR ve Freestyle BMX)
14.00 hodiny – zahájení a seznámení s programem
14.05 hodin – show v rampě ve Freestyle BMX, Skateboardingu a Freestyle Scooteringu
BMX vystupujících + rozhovor
14.25 hodin – výuka základních dovedností pod odborným vedením účinkujících sportovců
14.40 hodin – dovednostní soutěž ve slalomu na kolech, koloběžkách o samolepky a diplomy
15.05 hodin – show v rampě ve Freestyle BMX, Skateboardingu a Freestyle Scooteringu
15.25 hodin – výuka základních dovedností pod odborným vedením účinkujících sportovců
15.40 hodin – dovednostní soutěž ve slalomu na kolech, koloběžkách o samolepky a diplomy
16.05 hodin – vystoupení mistra světa v disciplíně Flatland - Dominik Nekolný
16.30 hodin – show v rampě ve Freestyle BMX, Skateboardingu a Freestyle Scooteringu
16.45 hodin – autogramiáda účinkujících sportovců / ukončení programu

28. října, 13.00–18.00 hodin
Střelnice Tábor
DEN REPUBLIKY
Akce věnovaná výročí vzniku samostatného československého státu s udělením Ceny města Tábor.
Prezentace táborských sdružení, spolků a institucí, divadelní, hudební a taneční představení. Sledujte samostatné plakáty. Pořádáno ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře. Tento projekt „Den republiky“ je realizován za fi nančního přispění Jihočeského kraje v rámci. Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, Opatření č. 1 Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2017.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ROZUMÍM SI S POČÍTAČEM: MOBILNÍ APLIKACE
4. října, 18.15 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ A KŘEST KNIHY JIŘÍHO CIHLÁŘE VOJENSKÉ TRESTNÍ PRÁVO VE FRANCII
5. října, 18.00 hodin
OČIMA GENERACÍ
6. října, 13.30 hodin
Vernisáž výstavy Klubu důchodců Kaňka v rámci celorepublikového festivalu Očima generací.
ROZUMÍM SI S POČÍTAČEM: E-MAILOVÁ KOMUNIKACE I. (ZAČÁTEČNÍCI)
9. října, 9.30 hodin
PC kurzy – E-mailová komunikace I. (začátečníci)
ROZUMÍM SI S POČÍTAČEM: PRÁCE S FOTOGRAFIÍ I. (ZAČÁTEČNÍCI)
9. října, 13.00 hodin
PC kurzy – Fotografi e I. (začátečníci)
JIŘÍ ČERNÝ ROCKOVÁNÍ
10. října, 19.00 hodin
ROZUMÍM SI S POČÍTAČEM: SOCIÁLNÍ SÍTĚ
18. října, 18.15 hodin
PC kurzy – Sociální sítě
ROZUMÍM SI S POČÍTAČEM: E-MAILOVÁ KOMUNIKACE II. (POKROČILÍ)
23. října, 9.30 hodin
PC kurzy – E-mailová komunikace II. (pokročilí)
ROZUMÍM SI S POČÍTAČEM: PRÁCE S FOTOGRAFIÍ II (POKROČILÍ)
23. října, 13.00 hodin
PC kurzy - Fotografi e II (pokročilý)
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: IVANA MYŠKOVÁ
24. října, 19.00 hodin
Autorka knih Nícení a Bílá zvířata jsou velmi často hluchá jako další vzácná návštěva knihovny
v rámci cyklu Spisovatelé do knihoven.

VÝSTAVY

GALERIE U RADNICE
Nová otevírací doba: úterý - neděle: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin
CHRUDOŠ VALOUŠEK
do 28. října.Výstava známého grafi ka a ilustrátora v rámci Festivalu malých nakladatelů Tabook. Jeho
práce vyšly v nakladatelstvích jako Baobab, Albatros nebo Arbor Vitae. Jeho druhá autorská
kniha s názvem Chrudošův mix přísloví vyhrála na knižním veletrhu v Lipsku ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha světa. V sobotu 14. října v rámci akce Den otevřených ateliérů je po celý den vstup zdarma!

GALERIE 140
nová otevírací doba: úterý - neděle: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin
SVĚT KLOBOUKŮ
5. října–18. listopadu.Výstava představí klobouky a módní doplňky ze sbírky Magdalény Kopotové. Na výstavě najdete jak elegantní klobouky z doby první republiky, tak klobouky, které sběratelka vytváří sama. Výstava bude doplněna fotografi emi z Muzea Šechtl a Voseček. Ve středu 4. října v 17.00 hodin zveme na vernisáž výstavy. V sobotu 14. října v rámci akce Den otevřených ateliérů je vstup zdarma! V sobotu 28. října od 13.30 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka s Magdalénou Kopotovou. Výstavu pořádá město Tábor ve spolupráci s Magdalénou Kopotovou a Muzeem Šechtl a Voseček.

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
EMIL RŮŽIČKA (1927 - 2002): BAREVNÉ VZPOMÍNÁNÍ
do 20. října.Husitské muzeum Tábor, gotický sál. Výstava k nedožitým 90. narozeninám táborského malíře a pedagoga. Vstupné: 20 Kč/10 Kč
LABUŤ, HUSA A CÍRKEV
MARTIN LUTHER A JAN HUS V DUCHOVNÍM ODKAZU EVROPY
do 29. října. Husitské muzeum Tábor, Žižkovo náměstí 1. Panelová prezentace knihy Labuť, husa a církev. Martin Luther a Jan Hus v duchovním odkazu Evropy. Stejnojmenná doprovodná kniha je k dispozici za 150 CZK v prodejně Husitského muzea. Vstupné: 20/10 Kč
VÝSTAVA STO LET OD ZBOROVA
do 11. listopadu.Galerie Stará radnice Tábor, Žižkovo nám. 1. Vstupné: samostatně 20 Kč /10 Kč nebo v rámci prohlídky celého objektu

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
M. M. ŠECHTLOVÁ/ GRAFIKA
do 31. října
DON galerie
EVA VOLFOVÁ/ MAGICKÝ MOUREK - DĚRAVÁ PŘEDSTAVENÍ
do 22. prosince
DON foyer
MARTINA SUDOVÁ/ FOTOGRAFIE

do 22. prosince
Galerie EVÁRIUM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
LADISLAV PÍŠA – ÚMLUVA SE SNEM

3.–31. října

CAFÉ BUDÍK
MOMENTY / BENEFICE PRO DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN

do 31. října
Michal Kaczor & Domácí hospic Jordán Vás zvou na benefi ční výstavu fotografi í „MOMENTY“.
Veškerý výtěžek bude věnován na konto Domácího hospice Jordán.

GALERIE ČOKOLÁDY A MINIATURY
O NEJKRÁSNĚJŠÍ DEFILÉ
do 31. prosince.Obrázky, které touto populární formou zvěční oblíbené Táborky. Vstupné: dobrovolné

GALERIE SUPICE
JANA SRŠŇOVÁ - BAREVNÉ ROZMARY

2.–31. října. Výstava obrazů

Tiráž

Nejnovější vydání
268 / 10 / 2017

Datum tisku
3. 10. 2017

Termín distribuce
5. - 6. 10. 2017

Počet inzerátů
79 plošných, 
209  řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do listopadového vydání
přijímáme do 24. 10. 2017

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 27. 10. 2017

Listopadové vydání vyjde
2. - 3. 11. 2017