Kultura Tábor - leden

Kultura v Táboře - leden 2019

Odbor kultury a cestovního ruchu
www.visittabor.eu

1.1.
NOVOROČNÍ VARHANNÍ KONCERT
od 15.30, poutní kostel Klokoty. Vánoční skladby, koledy a improvizace – JANA WILKES – zpěv, LADISLAV ŠOTEK – varhany.

17.1.
371. BAREVNÝ ČTVRTEK ANEB OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA
LYŽAŘSKÉ PŘEJEZDY NA SEVERU EVROPY

od 19.00. Divadlo Oskara Nedbala. Jablonecký cestovatel Zdeněk Skořepavás protáhne na běžkách trasou dlouhou 400 km dvěma cestami – finskou a norskou. Dostanete se do míst, kde místo člověka potkáte soby a narazíte na vlčí stopy, kde denní krásnou kulisu hor střídá večerní neklidná polární záře a nebude chybět ani výšlap na nejvyšší finský vrchol. Ve spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala Tábor a s Blatským muzeem v Soběslavi.

HUSITSKÉ MUZEUM
www.husitskemuzeum.cz


10.1.
PAŘÍŽSKÁ MÍROVÁ KONFERENCE 1919 A ČESKOSLOVENSKÝ DIPLOMAT ADOLF ČERNÝ
od 17.00. Přednáškový sál Státního okresního archivu Tábor, Na Parkánech 1623, bezbariérový vstup z ulice Palackého. Přednáší PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D., (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR)

19.1.
SOBOTNÍCI – ŽIDÉ V TÁBOŘE II
od 14.00. Starý židovský hřbitov (park Pod Kotnovem)

24.1.
JAK V PÍSKU VYHLAŠOVALI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU 14. ŘÍJNA 1918
od 17.00. Přednáškový sál Státního okresního archivu Tábor, Na Parkánech 1623, bezbariérový vstup z ulice Palackého. Přednáší PhDr. Jiří Prášek (Prácheňské muzeum v Písku).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz

8.1.
GENEALOGIE: OSOBNOST KARLA THIRA (1856–1931)
od 18.00–20.00. Přednáší historička Lenka Vandrovcová.

9.1.
ZNÁŠ SVÉ JMÉNO?
od 14.00–16.00. Zábavné odpoledne pro děti.

9.1.
VESMÍRNÝ TÁBOR 2019
MĚSÍC STÁLE NEZNÁMÝ

od 18.00–20.00. V přednášce se dozvíte o nových názorech na vznik Měsíce, formování jeho povrchu a také o ovlivňování života na Zemi. Přednáší Pavel Gabzdyl.

22.1.
VEŘEJNÁ PREZENTACE NOVÉ STUDIE NA PŘESTAVBU KNIHOVNY
od 18.00–20.00. Přijďte se vyjádřit k nové studii na přestavbu knihovny.

24.1.
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN:
ADÉLA KNAPOVÁ

od 18.30–20.00 hodin

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN, O. P. S.
www.hospicjordan.cz

6.1.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PRO DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN
od 16.00–18.00. Klášterní kostel Narození Panny Marie. Oslavme s pěveckým sborem Novita
svátek Tří králů a podpořme tím činnost Domácího hospice Jordán.

DIVADLO DOKOLA
www.divadlodokola.cz

27.1.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
od 15.00–16.00. Spolkový dům Střelnice. Pohádka na motivy K. J. Erbena.


KONTAKTNÍ CENTRUM PRO SENIORY
Farského ulice č. p. 887, Tábor

15.1.
OBRANA SPOTŘEBITELE
od 14.00. Přednášet bude paní Libuše Oulehlová ze Sdružení na obranu spotřebitelů – asociace z. s.

22.1.
BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ
od 10.00. V zasedací místnosti na matrice, Žižkovo nám. 6, 1. patro. Senioři a rizika doma, v bytě, domě a dopravě. Besedu povede člen preventivní skupiny MP Tábor strážník V. Johančík.


KLASICI V TÁBOŘE
www.facebook.com/klasicivtabore
Neformální festival kvalitní hudby.

18.1.
NOVOROČNÍ SYMFONICKÝ KONCERT
od 19.00–21.00. Divadlo Oskara Nedbala. Jako sólisté vystoupí houslisté VÁCLAV HUDEČEK a JANMRÁČEK + EPOQUE SYMPHONY ORCHESTRA. Dirigent: Tomáš Brauner. V průběhu večera zaznějí díla Sergeje Prokofjeva (Koncert pro housle D dur, č. 1, op. 19), Petra Iljiče Čajkovského (předehra k baletu Romeo a Julie), Antonína Dvořáka (Romance F dur op. 11), Maurice Ravela (Rapsodie pro housle Cikánka), Bedřicha Smetany (symfonická báseň Šárka z cyklu Má vlast) a Pabla de Sarasateho (Navarra pro dvoje housle op. 33).

KONCERTY
www.visittabor.cz

31.1.
HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
od 19.00. Divadlo Oskara Nedbala. XVIII. dobročinný koncert. Výtěžek bude věnován zdravotně postiženým občanům. Pořádá Lions Club Tábor.

VÝSTAVY
www.galerietabor.cz

GALERIE U RADNICE

JAROSLAV ROTBAUER: OBRAZY
do 13. ledna. Jaroslav Rotbauer (1929–2015) byl význačný grafik, který se svou tvorbou řadí k poválečné avantgardní generaci, jeho spolužáky byli Vladimír Boudník nebo Jaroslav Dočekal. Galerie ale autora představí především jako malíře.

GALERIE 140

SLADKÉ VÁNOCE
do 6. ledna. Tradiční vánoční výstava se v letošním roce nese v duchu tradiční vánoční kuchyně a vánočních dobrot. Výstavu pořádá město Tábor ve spolupráci s Lenkou Urbanovou a Muzeem čokolády a čokoládovny LIDKA Kutná Hora.

HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
17. ledna – 3. března. Výstava přiblíží životní osudy i osobní předměty největších českých hereckých hvězd prvorepublikového i protektorátního filmu. Ve středu 16. ledna od 17.00 hodin zveme na vernisáž výstavy.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR

MIROSLAV ZÁMEČNÍK – OHLÉDL JSEM SE V LESE
do 15. ledna

O IGIMARASUSSUKOVI, KTERÝ JEDL SVÉ ŽENY
17. ledna – 26. února

Z ATELIÉRU TVŮRCE PŘÍRODY
3. ledna – 29. března. Výstava Františka Malotína.

MUZEUM PIVOVARNICTVÍ TÁBOR

TÁBORSKÁ ŽELEZNICE NA SKLE
do 31. března. Fotografie z archivu Šechtl a Voseček.

Tiráž

Nejnovější vydání
283 / 1 / 2019

Datum tisku
9. 1. 2019

Termín distribuce
12. - 13. 1. 2019

Počet inzerátů
63 plošných, 
155  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do únorového vydání
přijímáme do 23. 1. 2019

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 28. 1. 2019

Únorové vydání vyjde
2. - 3. 2. 2019