Kultura Tábor - únor

Kultura v Táboře - únor 2018

Odbor kultury a cestovního ruchu

Tábor v akci / únor 2018

DĚTSKÝ KARNEVAL S DIVADÝLKEM MRAK
11. února, 14.30 hodin
Centrum Univerzita Tábor
Tradiční dětský karneval se zábavným programem, soutěžemi a zpíváním
s dětmi i pro děti. Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba si zakoupit lístek v předprodeji
v Infocentru Města Tábora, Žižkovo náměstí 2, od 1. února. Vstupné 50 Kč/osoba


FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
14. února, 16.30–19.00 hodin
Centrum Univerzita Tábor
Diskuse s občany nad prioritami města. Hledejme společně, co nás v Táboře nejvíce trápí, co bychom chtěli, aby se vyřešilo v co nejkratší době. Vstupné zdarma


TÁBORSKÝ FESTIVAL VÍNA 2018
www.festival-vina.cz


I. VELKÁ OCHUTNÁVKA VÍN – MORAVA, ZAHRANIČÍ
24. února, 13.00-22.00 hodin
Hotel Palcát
Zahajovací velký košt 20 špičkových moravských vinařů ze Znojemské vinařské
podoblasti. Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 200 Kč
Předprodej v recepci Hotelu Palcát, on-line na www.festival-vina.cz
Pořádá Táborský festival vína z. s. ve spolupráci s městem Tábor.

HUSITSKÉ MUZEUM www.husitskemuzeum.cz


KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
3. února, 13.00 hodin
Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Objednávky na tel. 381 254 286. Vstupné 60, 40 Kč


PŘEDNÁŠKA – VÍTĚZSLAV ŠTAJNOCHR
15. února, 17.00 hodin
Přednášky se konají z důvodu rekonstrukce v přednáškovém sále Státního okresního archivu Tábor, Na Parkánech 1623. Historik Vítězslav Štajnochr představí život a dílo svého otce akademického malíře, sochaře, hudebního a divadelního tvůrce Josefa Štainochra (1899 – 2003). Vstupné zdarma


SOBOTNÍCI – 140 LET MUZEA V TÁBOŘE
17. února, 14.00 hodin
Sraz ve 14.00 hodin před budovou Husitského muzea v Táboře, Žižkovo náměstí čp. 1 Pravidelné sobotní vlastivědné procházky pro zájemce o historii, tentokrát na téma výročí 140 let muzea v Táboře. Vstupné zdarma

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR www.knihovnatabor.cz

VESMÍRNÝ TÁBOR 2018, JANA TICHÁ – HVĚZDY A RŮŽE
7. února, 18.00–20.00 hodin
Hvězdářství za časů posledních Rožmberků v cyklu Vesmírný Tábor. Jana Tichá (*1965) je ředitelkou Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, vedoucí výzkumného programu Observatoře Kleť – Projekt KLENOT, objevitelkou či spoluobjevitelkou více než 270 planetek. Její jméno nese planetka (5757). Tichá, obdržela Cenu Zdeňka Kvíze České astronomické společnosti za přínos v oboru studia meziplanetární hmoty a popularizaci astronomie (r. 2004) a medaili Za zásluhy primátora statutárního města České Budějovice (r. 2013).


VALENTÝNSKÉ ODPOLEDNE
14. února, 14.00–15.30 hodin
Zábavné odpoledne pro děti.


ZLATÁ SEDMDESÁTÁ: OD ABBY PO ZZ TOP
15. února, 19.00–21.00 hodin
Poslechový pořad o hudební dekádě, která nám věnovala art, classical, ethno, folk, hard, punk a jiné rocky a popy.


SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: JAKUB ŘEHÁK
22. února, 19.00–21.00 hodin
Jakub Řehák, básník a esejista, je držitelem ceny Magnesia Litera za svou básnickou sbírku Past na Brigitu.

MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE
28. února, 14.00–15.30 hodin
Zábavné odpoledne pro děti.

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN, O. P. S. www.hospicjordan.cz

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO PEČUJÍCÍ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A PŘÁTELE
9. února, 17.00–18.30 hodin
Setkání pro všechny, kdo pečují nebo se chystají pečovat o své blízké pro vzájemnou výměnu zkušeností, povzbuzení a načerpání sil. Setkání vede psychoterapeutka Yvona Kunová. Účast je zdarma, setkání je maximálně pro 10 lidí. Účast předem nahlaste koordinátorce setkání: Eva Špallová eva.spallova@hospicjordan.cz, tel. 725 414 931. Vstupné zdarma


NEJSTE SAMI!
10. února, 10.00–11.30 hodin
Podpůrná skupina pro pozůstalé pro vzájemnou podporu v čase, kdy se vyrovnáváte se ztrátou svého blízkého. Nabízíme společná setkání pro vás, kdo prožíváte zármutek po smrti svého blízkého. Setkání je maximálně pro 10 lidí. Účast předem nahlaste koordinátorce setkání: Eva Špallová, eva.spallova@hospicjordan.cz, tel. 725 414 931. Vstupné zdarma

VÝSTAVY www.galerietabor.cz
GALERIE U RADNICE
MARIE M. ŠECHTLOVÁ: NA CESTÁCH

do 16. března
Marie Šechtlová se sice narodila v Praze, ale bytostně je spojena s městemTáborem, kde trvale žije. Pochází z rodiny táborských profesionálních fotografů, kteří po několik generací kromě standardní ateliérové práce objevným způsobem mapovali dění ve městě a jeho okolí. Absolvovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (tzv. Hollarku), poté studovala v letech 1971 až 1977 pražskou UMPRUM, ateliér ilustrace a plakátu.
V Galerii U Radnice se netradičně představí svými akvarely a skicami z cest, jedná se o výběr toho nejlepšího z rozsáhlého cyklu s pracovním názvem Z Tábora až na konec světa. V sobotu 10. března od 14 hodin zveme na komentovanou prohlídku s autorkou.

GALERIE 140
KORÁLEK KE KORÁLKU
aneb když korálky ožívají pod rukama korálkářek Tábor do 17. února. Návštěvníci uvidí nejen překrásné korálkové šperky, ale i květiny a stromečky z korálků, vánoční i velikonoční ozdoby a různé další korálkové dekorace. Výstava bude také spojena s fotoobrazy Ing. Josefa Rychetského na téma korálky a Afrika.

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
VÝSTAVA JOSEF ŠTAINOCHR
(1899 – 2003)
do 24. února
Husitské muzeum v Táboře připomene další uměleckou osobnost táborského regionu – akademického malíře, sochaře, hudebního a divadelního tvůrce Josefa Štainochra (1899 – 2003). Vstupné: 20, 10 Kč

VÝSTAVA BOHUSLAV LAMAČ (1921 – 2001)
do 24. února
Husitské muzeum v Táboře připomene další uměleckou osobnost táborského regionu – akademického malíře a textilního návrháře Bohuslava Lamače (1921 – 2001). Vstupné: 20, 10 Kč.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
VLASTIMIL SLABÝ – ZÁTIŠÍ

do 27. února
DON galerie
Fotograf Vlastimil Slabý (1962) ze Zvěrotic u Soběslavi absolvoval Pražskou fotografickou školu u prof. V. Vláška a J. Šmoka. Jeho umělecká tvorba je zaměřena převážně na fotografi cké černobílé a barevné zátiší a klasickou analogovou fotografi i. Účastnil se řady sympozií u nás, ale i na Slovensku a v Rakousku. Je členem Asociace jihočeských výtvarníků. Vystavoval v ČR, Slovensku, Rakousku, Německu a Francii.

MIROSLAVA TRUSKOVÁ – FOTOGRAFIE
do 27. března
DON foyer
Galerie EVARIUM
Co je luminografi e se dozvíte při návštěvě fotoexpozic Ing. Miroslavy Truskové z Tábora. Jsou věnovány převážně krajinářské fotografi i, zejména z jihu Moravy a italského Toskánska. Již na svých prvních fotografi ích se snažila zachytit kouzlo okamžiku a podívat se na věci kolem nás z jiného úhlu. Vedle klasické fotografi e
je jejím oblíbeným žánrem luminografi e. Někdy je námět dopředu připravený a poté se hledá správné místo pro jeho ztvárnění, jindy je inspirací přímo místo samotné. Luminografi e – Light Painting – je malba, či kresba světlem. Světelným zdrojem se „maluje“ po fotografované scéně, zatímco fotoaparát na stativu zaznamenává světelné stopy i s okolní krajinou. Vzhledem k tomu, že je nutné nastavit fotoaparát na dlouhý čas, je potřeba fotografovat za nízkého osvětlení.

Tiráž

Nejnovější vydání
272 / 2 / 2018

Datum tisku
30. 1. 2018

Termín distribuce
5. - 7. 2. 2018

Počet inzerátů
62 plošných, 
201  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do březnového vydání
přijímáme do 21. 2. 2018

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 23. 2. 2018

Březnové vydání vyjde
5. - 7. 3. 2018