PUSŤ KAČKU – charitativní závod

Aktuálně

PUSŤ KAČKU – charitativní závod

Inzertní časopis...: plakát apla

Již 6. ročník netradičního benefičního závodu Kachniček pořádají APLA Jižní Čechy, z. ú., I MY, o.p.s. Záštitu nad akcí převzal primátor města ČB pan Ing. Jiří Svoboda a správu veřejné sbírky převzala Nadace Petry a Petra Petrlíkových. Akce se bude konat 11. června 2017 od 14 do 18 hodin ve Vodáckém centru České Budějovice a jedná se o skutečné závody malých plastových a velkých nafukovacích kachniček.

Celý projekt Pusť kačku (dříve Grand Prix kachničky) vznikl před pěti lety jako akce, která měla svým výtěžkem podpořit činnost dvou neziskových organizací (IMY,o.p.s. a APLA JČ, z. ú.), které pomáhají znevýhodněným dětem a jejich rodinám. V průběhu předešlých ročníků se však z projektu stala nejen dobročinná záležitost, ale zábavné a kulturní odpoledne, které přináší nevšední program pro rodiny s dětmi nejen z Českých Budějovic.

Výtěžek závodu je vždy rozdělen na dvě poloviny. Polovina je využita obecně prospěšnou společností I MY na službu "raná péče". Druhá polovina pomůže zajistit služby pro lidi s autismem, kterým pomáhá  APLA JČ.

Princip benefičního závodu
Kdokoli si může zakoupit svou Kachničku závodnici před konáním akce, v tomto roce již od ledna aktivní prodej na stránkách www.pustkacku.cz. Zde lze pořídit závodnici (certifi-kát se startovním číslem) za 50,-/malá a za 1500, /velká/ firemní, která závodí s logem či reklamou firmy. V určený den – 11. června 2017 – se konají skutečné zá-vody Kachniček a to již v několika rozjezdech, kdy sami majitelé firemních závodních Kachen mohou své vhodit do vody, z přemostění plavebního kanálu. Malé kachničky vhazují do vody najednou ze třech velkých krabic pracovníci APLA JČ, I MY a Hřiště BezBot. Pro majitele výherních závodnic jsou připravené zajímavé a hodnotné ceny od našich sponzorů.

Historie
V roce 2012 byl výtěžek 53.650 Kč využit na čtyřdenní relaxačně-terapeutický společný pobyt rodin dětí s postižením s I MY a s APLA JC na letní tábor pro děti s autismem. Obě akce s podporou dobrovolníků, kteří pomáhali s náročnou péčí o děti i dospělé.

V roce 2013 pomáhal výtěžek 94.300 Kč zajistit terénní služby pro klientské rodiny obou organizací, které dojíždějí do rodin po celých jižních Čechách. I MY, o.p.s. i APLA JC, o.p.s.

V roce 2014 výtěžek dobročinného závodu  112.534 tisíc korun. Celkem dokážou obě spolupracující společnosti zajistit službu ranou péči a terénní službu téměř pro 8 rodin na půl roku. V roce 2015 výtěžek 172.000 Kč. V roce 2016 výtěžek 165.251 Kč + 20 000 Kč od Nadace Petry a Petra Petrlíkových.

Rok 2016
Již 5. ročník netradičního benefičního závodu kachniček se konal v neděli 12. 6. 2016 od 14 hodin ve vodáckém areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném u Českých Budějovic. Pořádajícími organizacemi byly APLA Jižní Čechy, z. ú., IMY, o. p. s. a sbírkový účet spravuje Nadace Petry a Petra Petrlíkových. Záštitu nad akcí převzal primátor města České Budějovice pan Ing. Jiří Svoboda. Celá akce byla programem zaměřena na zážitkové odpoledne pro rodiny s dětmi a zúčastnilo se jí téměř 1000 návštěvníků.

Celkem odstartovalo 1664 kachniček. Z toho bylo 52 velkých nafukovacích kachen, které pluly s logem svého majitele. Výtěžek ze startovného činí zatím neuvěřitelných 158.600 Kč plus 20.000 Kč - příspěvek Nadace Petry a Petra Petrlíkových a neziskové organizace I MY, o. p. s. a APLA JČ, z. ú. si jej rozdělí. Obecně prospěšná společnost I MY jej využije na službu "raná péče", kterou poskytuje 40 rodinám dětí s postižením. Druhý díl výtěžku pomůže zajistit terénní služby pro lidi s autismem, kterým pomáhá  APLA JČ. Obě organizace pomáhají znevýhodněným dětem a jejich rodinám v rámci celého Jihočeského kraje.

Tiráž

Nejnovější vydání
270 / 12 / 2017

Datum tisku
31. 11. 2017

Termín distribuce
4. - 6. 12. 2017

Počet inzerátů
69 plošných, 
209  řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do lednového vydání
přijímáme do 22. 12. 2017

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 28. 12. 2017

Lednové vydání vyjde
9. - 11. 1. 2018