Skvělý Tábor pro sport i kulturu

Aktuálně

Skvělý Tábor pro sport i kulturu

Inzertní časopis...: Ing. František Dědič, kandidát ODS na starostu Tábora

Někteří politici celá léta, přesně v duchu hesla: „Rozděl a panuj.“, staví proti sobě kulturu a sport. Podporovat obě tyto oblasti, ale není nemožné. Naopak je to nutné. Je nutné najít shodu v tom, že sportovní a kulturní život ve městě se musí vzájemně doplňovat. A není pravda, že to mě­stský rozpočet nedokáže utáhnout. Jen musí vedení města se všemi subjekty aktivně jednat a pomáhat se zajišťováním peněz i ze soukromých a státních zdrojů. Peníze zejména do kultury pak dokáže přinést i podporovaný a cílený cestovní ruch. Turisté jsou často nároč-­nější než místní. Proto podpora kvalitních místních kulturních spolků může přinášet efekt v podobě zvýšení návštěvnosti města. Stejně tak kvalitní a tradiční akce. Jedna Táborská setkání to nezachrání. A to ještě když rok od roku mají klesající úroveň.

Proto nabízíme nejen návrat tradičního masopustu, ale další velkou kulturní akci v podobě vítání léta v polovině června. Velikonoční trhy v rozsahu celého týdne a adventní třítýdenní na náměstí TGM. Nic z toho není nemožné. Jen musí město vytvořit podmínky. Pořízení stylových stánků, pronajímaných za symbolické nájemné a živý betlém přiláká ke spolupráci nejednoho obchodníka. Stejně tak tisíce návštěvníků ze širokého okolí, kteří dnes jezdí do Prahy či Českých Budějovic.

Jako příklad nekompetentního postupu města lze ukázat na Reprezentačních slavnostech piva, které současná radnice z města vyhnala, přestože její hlavní pořadatel pan Alois Srb nikdy nepožadoval po městu ani korunu a ještě byl sponzorem Táborských setkání. Dnešní komerční náhrada nejen nemá reprezentační punc, ale ještě ji město dotuje. Ve sportu je to velmi podobné. Radnice vyhnala pana Smrže a teď se diví, že fotbalu chybí peníze. Obcházet sponzory na Táborská setkání je pro starostu a tři místostarostky příliš namáhavé a tak město rázem přidalo milión korun z rozpočtu. Milión, který mohl jít na podporu místních spolků. Takhle to dál opravdu nejde ve sportu, ani v kultuře. Radnice si musí vážit všech donátorů sportu i kultury. Radnice musí vytvořit pro-stor pro podnikání v oblasti zábavy. Multikino může být součástí komerčního objektu v bývalých kasárnách. V areálu na Komoře lze vytvořit centrum adrenalinové zábavy, o kterém mluvíme už čtyři roky. Radnice musí podpořit vznik nových turistických lákadel. Muzeum vody na Tábor prostě patří, protože je tu nejstarší přehrada ve střední Evropě. Muzeum techniky stejně tak. První elekrifikovaná železnice Tábor – Bechyně nás k tomu zavazuje. A husitský skanzen nemůže být jinde, než v jediném městě na světě, které založili husité. Přidáme-li k tomu stávající muzea, filmovou zbrojnici, nemohou to turisté stihnout navštívit za jeden den a musí se zde ubytovat na několik dní. Nejlepší pozvánkou pro návštěvníky jsou tradiční vyslanci v podobě sportovních týmů reprezentujících město nejen doma, ale i v zahraničí. Stejně jako významné sportovní akce. Ty potřebují všesportovní halu, fotbalový, hokejový i atletický stadión. Jeden televizní přenos oslovuje a zve k návštěvě milióny lidí. Ještě větší sílu mají dnes počítačové hry. A zde je exkluzivní šance v podobě pokračování hry Kingdom Come: Deliverance obdobím husitství. Ta by byla pozvánkou dalších miliónů lidí do našeho města.

Tiráž

Nejnovější vydání
282 / 12 / 2018

Datum tisku
29. 11. 2018

Termín distribuce
3. - 5. 12. 2018

Počet inzerátů
65 plošných, 
211  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do lednového vydání
přijímáme do 21. 12. 2018

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 21. 12. 2018

Lednové vydání vyjde
9. - 11. 1. 2019