Kultura Tábor - květen

Kultura Tábor - květen 2018

Odbor kultury a cestovního ruchu

SLAVATA TRIATLON TOUR 2018
3. května, 16.00 hodin
Areál Komora

PRVOREPUBLIKOVÝ VÍKEND S OTEVŘENÍM TURISTICKÉ SEZONY V TÁBOŘE
5.–6. května
5. května, 9.00–9.30 hodin – Infocentrum Město Tábor, Žižkovo náměstí – registrace všech účastníků a výdej
účastnických karet
• „VIVAT LAS REPUBLIKAS! ANEB ACH SYNKU, SYNKU, DOKOLEČKA DO KOLA!“ – cyklistický výlet pro všechny generace /délka trasy 51 km/ Tento projekt je spolufi nancován z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky na podporu pořádání cykloturistických akcí.
• PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU ANEB V PŘÍRODĚ SE NEZTRATÍME – pochod pro rodiny s dětmi /délka trasy 2,5 km/
• PĚŠÍ VÝLET ZA HISTORIÍ KČT TÁBOR NA ROZHLEDNU HÝLAČKU V RÁMCI 125. VÝROČÍ KČT /délka trasy 10 km/
• KULTURNÍ PROGRAM NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ
14.00 hodin – MARŠKUMPAČKA CÍSAŘE PÁNA ANEB TUTO VÁLKU VYHRAJEME
14.50 hodin – SPOLEK ELEGANTNÍCH DAM – stylové tance a malá módní přehlídka
15.00 hodin – KANKÁN A JINÉ ŠLÁGRY
15.30 hodin – SWING BAND TÁBOR
16.30 hodin – Slosování účastnických karet cyklovýletu a pěšího výletu
17.00 hodin – LUBOŠ POSPÍŠILS KAPELOU 5P
20.00 hodin – ONDŘEJ HAVELKAA JEHO MELODY MAKERS

TGM OSVOBODITEL
6. května, 17.00 hodin – Žižkovo náměstí, Život a osudy filozofa, politika a prvního prezidenta Československé republiky v dokumentárním filmu režisérky Věry Chytilové.

49. ROČNÍK SLALOM O ŠTÍT MĚSTA TÁBORA, PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE
5.–6. května, od 9.30 hodin – řeka Lužnice u tábořiště Harrachovka. Ve spolupráci s TJ VS – oddíl kanoistiky.

PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI 73. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
9. května, 10.00 hodin, Táborské popraviště. Pořádáno ve spolupráci s příslušníky posádky Tábor a Českého svazu bojovníků za svobodu Tábor.

ORIENTEERING TÁBOR 2018 – MISTROVSTVÍ ČR, VETERANIÁDA ČR VE SPRINTU
19. května, 9.00–17.00 hodin, historické centrum města a Holečkovy sady

MANUFAKTURA ČESKÝ POHÁR, INOV-8 CUP – ŽA – ORIENTAČNÍ BĚH
20. května, 10.00 hodin, Pintovka

ZLATKA BARTOŠKOVÁ
24. května, 19.00 hodin, malý sál Střelnice. Koncert z Cyklu šansonových večerů. Předprodej vstupenek na Infocentru Města Tábora od 2. května. Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

TÁBORSKÁ MUZEJNÍ NOC
25. května, 19.00–23.00 hodin * Galerie U Radnice * Galerie 140* Husitské muzeum v Táboře * Muzeum Lega Tábor * Muzeum čokolády a marcipánu * Muzeum pivovarnictví * Housův mlýn * Galerie 4Mat * BaoDílna * Kafe & Knihy Jednota

NOC KOSTELŮ
25. května
www.nockostelu.cz

OSLAVY DNE DĚTÍ V TÁBOŘE
27. května, 14.00 hodin, odpočinková zóna – Tismenické údolí. Zábavné odpoledne pro děti plné soutěží, pohádek, výtvarných dílen a další různé atrakce.

ČERTOVINY
31. května, od 8.00 hodin a od 10.15 hodin, zadáno pro MŠ a ZŠ Kino Svět Pohádka režiséra Zdeňka Trošky.


HUSITSKÉ MUZEUM
www.husitskemuzeum.cz


PRVOMÁJOVÝ HOUSLOVÝ RECITÁL JIŘÍHO SYCHY
1. května, 18.00 hodin, gotická síň Staré radnice Tábor, Žižkovo nám. 1.

SOBOTNÍCI – OBYČEJNÍ MUŽI V NEOBYČEJNÉ DOBĚ II
19. května, sraz ve 14.00 na náměstí Fr. Křižíka u pomníku 1. světové války

TÁBORSKÁ MUZEJNÍ NOC
25. května, 19.00 hodin. Expozice Husité, výstava Velké návraty, výstava Svobodní zednáři a Tábor, doprovodný program. Vstupné: 1 mince jakékoli hodnoty

JAPONSKÉ IMPRESE
30. května, 18.00 hodin, gotická síň Staré radnice Tábor, Žižkovo nám. 1
Netradiční setkání autorské tvorby skladatele a multiinstrumentalisty Daniela Forró (klavír) žijícího v Japonsku a básnických textů Ludmily Peřinové (přednes, zpěv). Host programu: Čieko Kodžima Forró. Po koncertě je připravena beseda s D. Forró o japonské kultuře.
Vstupné: dobrovolné

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz


VESMÍRNÝ TÁBOR 2018: TOMÁŠ PŘIBYL –  SATURN 5, KRÁL MEZI RAKETAMI
2. května, 18.00 hodin

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: PETR BORKOVEC
24. května, 18.30 hodin

KONCERTY
www.visittabor.eu


BENEFIČNÍ KONCERT
22. května, 19.00 hodin, kostel sv. Filipa a Jakuba. Rotary klub Tábor pořádá benefiční koncert
k 90. výročí jeho prvního založení. Výtěžek koncertu bude věnován na podporu Cheironu T o.p.s. Tábor.
Předprodej vstupenek v Antikvariátu a galerii Bastion Tábor a v recepci Hotelu Nautilus v Táboře.

OSTATNÍ
www.visittabor.eu


POCHOD PRAHA – PRČICE, TÁBORSKÉ TRASY A CYKLOTRASY
19. května, start 7.30–10.30 hodinTábor, zadní strana autobusového nádraží. Pořádá Klub českých turistů

VÝSTAVA KVETOUCÍCH KAKTUSŮ A SUKULENTŮ
25.–28. května, náměstí TGM, Botanická zahrada v Táboře. Pořádá spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů
Tábor

VÝSTAVY
www.galerietabor.cz


GALERIE U RADNICE
VÁCLAV JOHANUS – RETROSPEKTIVA
do 11. května

JIŘÍ SOPKO
17. května – 22. července. Jiří Sopko, jeden z nejvýznamnějších českých malířů, představí aktuální tvorbu. Zmíněné obrazy byly k vidění pouze jednou, a to v minulém roce v Pražském domě v Bruselu.
Vernisáž za účasti autora proběhne ve středu 16. května od 18 hodin.
V pátek 25. května zveme na Táborskou muzejní noc, od 21.00 hodin proběhne hudební vystoupení Jaroslava Bárty.

GALERIE 140
JOSEFÍNA DUŠKOVÁ / PLYNUTÍ
do 25. května. V pátek 25. května zveme na Táborskou muzejní noc, od 19.30 hodin se uskuteční
recitál Jakuba Valeše a Josefa Okrouhlíka.

VODÁRENSKÁ VĚŽ
JARNÍ VÝSTAVA
2. května – 3. června. Prezentace prací klientů s mentálním a kombinovaným postižením z Denního
a týdenního stacionáře Klíček ze Záluží.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
AUTOGRAMY
do 27. května
DON foyer a Galerie Evárium

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
BOOK FACE
1.–31. května. Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy O. Nedbala Tábor.

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
VÝSTAVA SVOBODNÍ ZEDNÁŘI A TÁBOR
do 10. června

VÝSTAVA VELKÉ NÁVRATY ANEB JAK ŽILI JSME V TÁBOŘE PŘED STO LETY
do 30. září

VÝSTAVA 140 LET MUZEA V TÁBOŘE
do 31. srpna

Tiráž

Nejnovější vydání
275 / 4 / 2018

Datum tisku
30. 4. 2018

Termín distribuce
2. - 9. 5. 2018

Počet inzerátů
80 plošných, 
233  řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do červnového vydání
přijímáme do 22. 5. 2018

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 25. 5. 2018

Červnové vydání vyjde
4. - 6. 6. 2018