Kultura Tábor - květen 2022

Kultura Tábor - květen 2022

MĚSTO TÁBOR
www.visittabor.eu

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ JORDÁN 530 ANEB ZAŽIJTE JORDÁN
Město Tábor – Odbor kultury a cestovního ruchu, vyhlašuje u příležitosti 530. výročí založení
údolní nádrže Jordán výtvarnou soutěž pro děti a mládež do 16 let. Téma soutěže: namaluj
táborský Jordán. Kompletní podmínky naleznete na www.galerietabor.cz. Uzávěrka soutěže
je 15. května 2022. Všechna díla budou v červenci vystavena ve Vodárenské věži v rámci výstavy Jordán 530 a vybraná díla budou součástí exteriérové výstavy na nábřeží Jordánu pod botanickou zahradou.

1.5.
SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ ZVONU MISTR JAN HUS

14.00 hodin / kostel sv. Filipa a Jakuba. Na kostele byly původně dva zvony, znovu bude osazen větší zvon, který nese jméno Mistr Jan Hus. Výzdobu a text navrhl Mgr. Alois Sassmann. Zvon odlil zvonař Michal Votruba z Myslkovic u Soběslavi. Zvonu požehná Pavel B. Stránský, starokatolický biskup.

5.4.
VERNISÁŽ VÝSTAVY – BOJÍME SE RÁDI

17.00 hodin / Galerie 140

7.5.
ZAŽIJTE TÁBOR
9.00–18.00 hodin / Žižkovo náměstí
Program:
9.00–18.00 hodin – MINT MARKET
Mint Market se svěží s autorskou módou, šperky, designem a delikatesami. Představí se čeští tvůrci a kreativci s pestrou nabídkou zboží. Více na www.mintmarket.cz.
14.00 hodin – Seskupení za účelem – táborská kapela
15.30 hodin – Václav Koubek & přátelé – český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec a vypravěč vystoupí v sestavě s klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem a nenapodobitelným bubeníkem Davidem Landštofem
17.00 hodin – Marsyas Oskara Petra – muzikant, textař, hitmaker a osobnost domácí hudební
scény, který letos oslaví „70“. S doprovodnou kapelou přijede koncertně zavzpomínat především na legendární Marsyas.

8.5.
PIETNÍ AKT SE SLAVNOSTNÍM POLOŽENÍM VĚNCŮ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 77. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
10.00 hodin / pomník Národního osvobození/ náměstí Františka Křižíka
Pořádá město Tábor a příslušníci vojenské posádky Tábor.

12.5.
386. BAREVNÝ ČTVRTEK ANEB OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA AMERICKÝ SEN – CESTA ZA MÉ VLASTNÍ HRANICE
19.00 hodin / Divadlo Oskara Nedbala v Táboře
Třicetiletý Jakub Greschl pochází z Holýšova na Plzeňsku, narodil se s dětskou mozkovou obrnou a pár let bojoval o to, aby ho nohy vůbec unesly. Ani to mu však nevzalo sílu a už procestoval Českou republiku a přes třicet států světa. Přednáška o třítýdenní cestě mladíka s handicapem po západním pobřeží USA chce ukázat nejen putování po krásné destinaci, ale především cestu k motivaci, důležitost vzdělání a také cestu za své vlastní hranice. Pořádáno ve spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala a Blatským muzeem v Soběslavi.

20.5.
VERNISÁŽ VÝSTAVY – JAN ŠIBÍK: DESET LET/ TEN YEARS
19.00 hodin / Galerie U Radnice

20.5.
TÁBORSKÁ MUZEJNÍ NOC
19.00–23.00 hodin / Galerie U Radnice, Galerie 140, Vodárenská věž,
Husitské muzeum v Táboře, Muzeum lega Tábor
Aktuální informace o programu na: www.visittabor.eu, Instagram @taborskemestskegalerie,
Facebook Město Tábor

29.5.
DEN DĚTÍ
14.00–17.30 hodin / odpočinková zóna Tismenického údolí / pod hradem Kotnov
Zábavné odpoledne pro děti plné soutěží, pohádek a výtvarných dílen.
Program:
14.00 hodin – O Palečkovi – klasická pohádka dle předlohy Jana Wericha / Divadýlko Mrak,
Havlíčkův Brod/
15.00 hodin – „Polámal se mraveneček“ – předtančení studia S.araH.
15.30 hodin – O ševci Kubovi – veselý příběh ševce Kuby / Divadýlko Mrak, Havlíčkův Brod/
Doprovodný program: * tvořivé dílny pro děti * horolezecká stěna Lezeto * žonglérské
workshopy * dětský rumpálový kolotoč * atrakce řezbáře Matěje

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE
www.husitskemuzeum.cz

2.5.
PANELOVÁ DISKUZE – RUSKÁ VÁLKA PROTI UKRAJINĚ.

HISTORICKÉ KOŘENY KONFLIKTU A MOŽNÉ DŮSLEDKY.
17.30 hodin / Gotický sál, Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1. Již třetí měsíc probíhá na Ukrajině největší evropský válečný konflikt od roku 1945. Intenzitou bojů, násilím na civilních obyvatelích jakož i mírou ničení krajiny a lidských sídel přesahuje všechno, co
naše generace v 21. století zažily. Obětí konfliktu je především ukrajinský lid, ale negativní důsledky války dopadají na celou Evropu včetně Ruska. Husitské muzeum pozvalo k diskusi odborníky / PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D. (FSV UK Praha), Mgr. Michal Nekorjak (Úřad vlády ČR)/, kteří se budou společně zamýšlet nad historickými kořeny války, nad vznikem moderního ukrajinského národa, ale také nad jeho postavením v dnešní Evropě, nad naším vztahem k Ukrajině a Ukrajincům. Moderuje PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Vedoucí hist. odd. Husitského muzea v Táboře).

7.5.
KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
13.00–14.00 hodin / Stará radnice, Žižkovo nám. 1. Oblíbené prohlídky středověkého podzemí za svitu luceren. Vhodné pro celou rodinu. Rezervace objednavky@husitskemuzeum.cz; 774 059 263.

7.5.
LYRA – PÍSNĚ S POSELSTVÍM LUCIE LUFKA KEJVALOVÁ & KATEŘINA KŘOVÁKOVÁ
18.00 hodin / Gotický sál, Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
Dvě osobité zpěvačky představí nevšední, rezonančně bohatý nástroj, na který vám zahrají své autorské i převzaté písně.

20.5.
MUZEJNÍ NOC V HUSITSKÉM MUZEU
19.00–23.00 hodin / Galerie Ambit, augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44
GALERIE AMBIT, RAJSKÝ DVŮR – pracovní list k výstavě „František Bílek – umělec, mystik, vizionář“, výtvarná dílna pro děti i dospělé, hudba na rajském dvoře, komentovaná prohlídka výstavy ve 22.00 hodin. STARÁ RADNICE – expozice Husité, gotický sál, samoobslužné pracovní listy k expozici, Výstavy: Pavel Talich, Vlastní cestou / Camera obscura, Ivan Uhlíř, Obrazy, kresby, sochy, plastiky.
KOTNOV A BECHYŇSKÁ BRÁNA – expozice Pevnost spravedlivých i královské město, vyhlídková věž. Vstupné: jedna mince libovolné hodnoty

21.5.
SOBOTNÍCI – OKUPACE V TÁBOŘE 1942
14.00 hodin / sraz ve 14.00 hodin před budovou Krajského soudu na Píseckém rozcestí
Květnoví Sobotníci se opět vrátí do období okupace, aby si tentokrát připomněli rok 1942. Dne 27. května 2022 uplyne již 80 let od útoku československých výsadkářů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Po jejich smělém činu se v protektorátu Čechy a Morava rozpoutalo „peklo“. Tisíce českých lidí zaplatily vlastním životem, aby vykoupily smrt třetího muže německé říše. Město Tábor se stalo přímým svědkem, neboť bylo vybráno jako jedno z míst, kde popravčí čety popravovaly odsouzené.

24.5.
PŘEDNÁŠKA NÁBOŽENSKÁ TVÁŘ UKRAJINY (Bc. et Bc. PROKOP JANDA –
HUSITSKÉ MUZEUM)
17.30 hodin / Gotický sál, Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
Přednáška pořádaná ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií v Táboře.

30.5.
KONCERT UČITELŮ ZUŠ OSKARA NEDBALA
Gotický sál, Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1


MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz
DONÁŠKOVÁ SLUŽBA – KNIHY AŽ K VÁM DOMŮ
Pro koho je služba určena? Pro zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny s bydlištěm v Táboře a nejbližším okolí, pro které je obtížné nebo zcela nemožné knihovnu navštívit. Donášku si můžete domluvit osobně, telefonicky (381 200 587, 778 412 980) nebo po e-mailu knihovna@mkta.cz. Dokumenty doručujeme jednou měsíčně, zpravidla druhý týden v měsíci.

4.5. a 25.5.
POZOROVÁNÍ NA HVĚZDÁRNĚ
Hvězdárna, 4. patro
Pro veřejnost je hvězdárna přístupná každý čtvrtek od 20.00 hodin. Vstupné: zdarma
MOZKOVÁ POSILOVNA PRO SENIORY
9.00–10.00 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Zábavná lekce mozkového joggingu. Na akci je nutná registrace. Přihlásit se můžete osobně
v knihovně nebo na telefonních číslech 381 200 587 a 778 412 980 nebo na e-mailu knihovna@mkta.cz.

KULTURNÍ SERVIS
Změna programu vyhrazena! Aktuální informace o kulturních akcích v Táboře na www.visittabor.eu.

4.5.
DÁREK PRO MAMINKU / TVOŘIVÉ ODPOLEDNE SE ŠÁRKOU
14.00–15.30 hodin / Knihovna pro děti a mládež, 1. patro
Tvořivá dílna pro všechny děti, které chtějí potěšit maminku ručně vytvořeným dárečkem
ke Dni matek.

4.5.
CIZINCI MEZI NÁMI: BESEDA S MARWANEM ALSOLAIMANEM
18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Setkání s básníkem, učitelem, překladatelem a hudebníkem syrského původu Marwanem
Alsolaimanem. Své vyprávění o Sýrii a o životě v Česku doprovodí hrou na arabskou loutnu a zpěvem arabských lidových písní ve vlastní úpravě.

9.5.
SPOLEČENSKÉ HRY PRO SENIORY
9.00 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Na akci je nutná registrace. Přihlásit se můžete osobně v knihovně nebo na telefonních číslech 381 200 587 a 778 412 980 nebo na e-mailu knihovna@mkta.cz.

10.5.
HELENA VOLDÁNOVÁ: RODOPISNÉ PÁTRÁNÍ V ZAHRANIČÍ
17.30–18.30 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Pojďte se s námi vydat po stopách předků, jejichž kořeny směřují do zahraničí. Součástí přednášky budou praktické ukázky vyhledávání v digitalizovaných matrikách a dalších zdrojích v sousedních státech. Pořádá Česká genealogická a heraldická společnost v Praze – pobočka Tábor a Městská knihovna v Táboře.

11.5.
DUŠAN MAJER: CESTA NA MARS PODLE SPACEX
18.15–19.30 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Rudá planeta Mars se velmi pravděpodobně stane dalším kosmickým tělesem, na kterém stane noha člověka. Soukromá firma SpaceX má v plánu kolonizaci Marsu. Přednáší Dušan Majer, šéfredaktor největšího specializovaného zpravodajského portálu zaměřeného na kosmonautiku. Kosmonautix.cz.

14.5.
ŠIFT – ŠIFROVACÍ HRA V ULICÍCH TÁBORA
9.00–14.30 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Šifrovací hra ti umožní rozhýbat své tělo i mozkové závity. Ať už jsi teenager nebo aktivní důchodce, sežeň kámoše, hecni se a vyraž do ulic Tábora s naší šifrovačkou! Přihlašovat se mohou 2–4členné týmy ve věku 14–99 let, které se nebojí výzev a chtějí si užít trochu legrace. Přihlašovat se můžete do půlnoci 10. května na www.knihovnatabor.cz.
Startovné: 100 Kč / tým

17.5.
BRAIN&BREAKFAST: SÍLA SLOVA
8.30–10.00 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Streamovaná přednáška spojená se snídaní. V posledních letech nabylo mluvené slovo na významu především díky šíření pomocí sociálních sítí a médií. Může změnit postoje mnoha lidí nebo dát do pohybu celé národy. Víte, jak získat pozornost publika a jak účinně argumentovat? Přednáší MgA. Martin Vasquez, Ph.D.

17.5.
DESKOHRANÍ S MICHALEM
16.00–18.00 hodin / Knihovna pro děti, 1. patro
Hrajeme deskovky s Michalem Stárkem z vydavatelství společenských her Mindok.

18.5.
LUDMILA PEŘINOVÁ: TÁBORSKÝ RODÁK OSKAR NEDBAL
18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Přednáška o skladateli Oskaru Nedbalovi spojená s autorským čtením z knihy Táborský rodák Oskar Nedbal a doplněná poslechem ukázek ze skladatelova díla.

21.5.
DÍLNA VYŠÍVÁNÍ: ZAČÍNÁME SE SASHIKEM
9.00–11.30 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Lekce jednoduchého japonského vyšívání „sashiko“ s Ivanou Peškovou a Ludmilou Mikulovou. Pro dospělé a děti od 10 let.

25.5.
DRUHÁ ŠANCE PRO PAPÍR / Майстерня з виготовлення ручного паперу
14.00–16.00 hodin / Knihovna pro děti a mládež, 1. Patro / Відділ у
справах дітей та молоді. Víte, jak takový papír vzniká? A co si to rovnou vyzkoušet? Přijďte na další tvořivou dílnu s Andreou Šáchovou.

25.5.
PAVLA HORÁKOVÁ: SRDCE EVROPY / AUTORSKÉ ČTENÍ
18.15–19.15 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka
Spisovatelka Pavla Horáková, držitelka ceny Magnesia Litera, nám přijede představit svůj další román Srdce Evropy, který je holdem Vídni, její historii a všem Čechům, kteří s ní kdy v minulosti spojili své osudy. Je to román o hledání kořenů, porozumění dějinám a hledání sebe sama uprostřed současného světa.

Tiráž

Nejnovější vydání
323 / 5 / 2022

Datum tisku
4. 5. 2022

Termín distribuce
9. - 11. 5. 2022

Počet inzerátů
80 plošných, 
182 řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do červnového vydání
přijímáme do 25. 5. 2022

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 27. 5. 2022

Červnové číslo vyjde
6. - 8. 6. 2022