Kultura Tábor - duben

Kultura Tábor - duben 2019

Odbor kultury a cestovního ruchu
www.visittabor.eu

6.4.
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
od 9.00–12.00, Tábor. Největší celorepubliková dobrovolnická úklidová akce je zaměřena na úklid černých skládek ve veřejném prostoru. Koordinátorem akce je Zdravé město Tábor.

9.4.
NOVINKY V DOTACÍCH PRO ÚSPORNOU DOMÁCNOST
od 16.30–18.00. Úřad práce ČR, Husovo nám. 2938, Tábor (zasedací místnost, 3. patro). Seminář je určen žadatelům o dotaci z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka. Na dotazy budou odpovídat pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR. Pořádá město Tábor, Odbor životního prostředí.

11.4.
374. BAREVNÝ ČTVRTEK ANEB OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA PLACHTY A BALONY
od 19.00. Divadlo Oskara Nedbala. Barevný čtvrtek s emeritním ředitelem táborského divadla, jachtařem a letcem Mgr. Karlem Daňhelem. Ve spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala a s Blatským muzeem v Soběslavi.

13.4.
VELIKONOČNÍ JARMARK
od 9.00–17.00. Žižkovo náměstí. Velikonoční jarmark s kulturním programem, ukázkami tradičních zvyků a prodejem řemeslných výrobků. K příjemné atmosféře přispějí: folklorní soubor JAVOR a lidový soubor PLZEŇSKÝ MLS, pouliční DIVADLO KVELB s představením Veselá slepice, obří koledníci s pomlázkou,
dobový dřevěný kolotoč, dětská dílnička, zvířecí dvorek a mnohé další.

17.4.
DEN ZEMĚ
od 9.00–16.00. náměstí T. G. Masaryka. Osvětová kampaň na podporu ochrany životního prostředí. Pořádá Zdravé město Tábor.

18.4.
CYKLUS ŠANSONOVÝCH VEČERŮ
ONDŘEJ RUML

od 19.00. velký sál Střelnice. Předprodej vstupenek v Infocentru Města Tábora, Žižkovo náměstí 2, od 1. dubna.

3.-6.4.
PIVNÍ SLAVNOSTI TÁBOR
www.pivnislavnostitabor.cz
Hotel Palcát


TÁBORSKÝ FESTIVAL VÍNA 2019
www.festival-vina.cz
6.4.
PUTOVÁNÍ PO TÁBORSKÝCH SKLEPECH ZA LEGENDÁRNÍMI VINAŘI MORAVY
od 11.00–18.00. Staré Město. Komentovaná prohlídka podzemních chodeb s vinnými zastávkami.
13.4.
II. VELKÁ OCHUTNÁVKA VÍN – TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY A ČECH
od 13.00–22.00. Hotel Palcát. 20 moravských a českých vinařů ze Znojemska, Mikulovska, Slovácka
a Litoměřicka.
27.4.
PÍSNIČKÁŘ POKÁČ
od 19.00–21.00 hodin
Společenské a kulturní centrum Univerzita Tábor

HUSITSKÉ MUZEUM
www.husitskemuzeum.cz

13.4.
SOBOTNÍCI: TÁBOR STAROSTY ALOISE KOTRBELCE
sraz před Divadlem Oskara Nedbala ve 14.00 hodin

25.4.
100 LET ČESKOSLOVENSKÉ MĚNY 1919–2019
od 17.00. Přednáškový sál Státního okresního archivu Tábor, bezbariérový vstup z ulice
Palackého. Přednáší PhDr. Jiří Chvojka, emeritní numizmatik Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz

10.4.
VESMÍRNÝ TÁBOR 2019: LUNÁRNÍ KONSPIRACE
od 18.00–20.00. Přednáší Petr Tomek.

11.4.
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: 7. IRENA DOUSKOVÁ
od 18.30–20.00

12.4.
BRAIN & BREAKFAST: TADY ROSTE RADOST
od 8.30–10.00. Posnídejte v knihovně a naučte se něco nového, inspirujte se, vzdělávejte se, rozšiřujte
si obzory. Hostem B&B bude Josef Dvořáček, který vám ve své přednášce předá filosofii podnikání SONNENTORU s důrazem na respekt k tradici, přírodě, čisté půdě a ruční práci.

25.4.
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: 8. MILOŠ URBAN
od 18.30–20.00

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
www.divadlotabor.cz

16.4.
PREZENTACE PŘIPRAVOVANÉ REKONSTRUKCE DIVÁCKÝCH PROSTOR DON TÁBOR
od 17.00–18.00

RC RADOST O.P.S.
www.rcradost.cz

7.4.
VYNÁŠENÍ MORANY
od 16.00–17.00. Sraz na návsi v Čelkovicích nad MŠ.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR
www.zootabor.eu

19.-22.4.
VELIKONOCE V ZOO
Čeká vás pletení pomlázek, malování a hledání vajíček a komentovaná krmení zvířat.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR
www.kct-tabor.cz

13.4.
POCHOD A CYKLOPUTOVÁNÍ HUSITSKÝM KRAJEM – 45. ROČNÍK
od 6.00–18.00. Tábor, zadní strana autobusového nádraží. Pěší trasy 11, 17, 22, 34, 50 km a cyklotrasy
cca 30, 50, 75 km startují v 6.00–10.00 hodin s cílem v 11.00–18.00 hodin v ZŠ na náměstí Mikuláše z Husi.

14.4.
POCHOD BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU – 22. ROČNÍK
od 7.00–16.00. Pěší trasy 10, 13, 20 a 30 km startují v 7.00–10.00 hodin od zastávky MHD v Sezimově Ústí I na Husově náměstí s cílem v 11.00–16.00 hodin v Táboře v ZŠ na náměstí Mikuláše z Husi. Trasa 4,5 km pro rodiny s kočárky nebo malými dětmi a pro zdravotně postižené startuje v ZŠ na náměstí Mikuláše z Husi v 10.30–13.00 hodin s cílem tamtéž.

OSTATNÍ
www.visittabor.eu

6.4.
DIVADELNÍ FESTIVAL TÁBORSKÁ OPONA
od 8.45–20.30. Dům armády Tábor.  Pořádá DS Rubikon Tábor za podpory města Tábor.

11.4.
JAN POKORNÝ: OPOMÍJENÁ ÚLOHA VEGETACE
od 18.30. BaoDílna. Pořádá Septem Artes Sousedská univerzita Tábor.

VÝSTAVY
www.galerietabor.cz

do 26.4.
GALERIE U RADNICE MILOŠ KUROVSKÝ

Výstava chronologicky mapuje umělcovu bohatou malířskou kariéru.

GALERIE 140

do 28.4.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Návštěvníci se mohou těšit na dekorace paní Jany Pulcové z Hluboké nad Vltavou nebo perníčky paní Věry Melicharové. Součástí Velikonoční výstavy budou také dílny pro děti a doprovodný program pro třídy ZŠ (8., 11. a 15. 4. dopoledne), na program je nutné se předem přihlásit na tel. 381 215 401, e-mail: denisa.pilarova@mutabor.cz. V sobotu 13. dubna v rozmezí 10.00–11.00 a 14.00–15.00 hodin zveme na ukázku pilování kraslic s Ing. Oldřichem Semrádem. Výstavu pořádá město Tábor ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR

11.4.-24.5.
FACE TO FACE - JAROMÍR 99
DON galerie. Portréty Jaromíra Švejdíka. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 11. dubna od 17.00 hodin.

2.4.-28.6.
Z TÁBORA • TŘI ROKY – LUKÁŠ BLÁHA
Galerie Evárium. Vernisáž výstavy a setkání s autorem se koná v úterý 2. dubna od 17.00 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR

2.-30.4.
SVĚT VE SVĚTĚ
Galerie Na Schodišti. Výstavy žáků ZUŠ Tábor.

Tiráž

Nejnovější vydání
286 / 4 / 2019

Datum tisku
2. 4. 2019

Termín distribuce
4. - 5. 4. 2019

Počet inzerátů
67 plošných, 
230  řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do květnového vydání
přijímáme do 23. 4. 2019

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 4. 2019

Květnové vydání vyjde
2. - 3. 5. 2019