Domácí hospic Jordán: Cena za příkladnou praxi v paliativní péči

Aktuálně

Domácí hospic Jordán: Cena za příkladnou praxi v paliativní péči

Inzertní časopis...: Helena Staňková

Naší hlavní lékařce MUDr. Heleně Staňkové byla udělena Cena za příkladnou praxi v paliativní péči, kterou Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně oceňuje  vzornou práci v organizaci poskytující specializovanou paliativní péči. Blahopřejeme a využili jsme této příležitosti k rozhovoru:

Co stálo za tvým rozhodnutím spolupracovat s hospicem?

O hospicovou péči se zajímám od založení 1. kamenného hospice v Červeném Kostelci (1994), kde byl můj tehdejší primář (MUDr. Smyčka) na stáži. Za rozhodnutím spolupracovat s hospicem byla letitá zkušenost s péčí o terminálně nemocné v lůžkovém zařízení.

Od začátku své práce s geriatrickými pacienty jsem vnímala potřebu propojení lůžkového zdravotnického zařízení s terénem, s lidmi z jiných oborů, s komunitou a rodinou pacienta. Mobilní hospic přesně splňoval moje naladění. Navíc jsem spoustu lidí ze zakládajícího týmu znala ze svého okolí. Znala jsem jejich postoje, práci, přátele.

Říkáme, že hospic není o smrti, ale o životě a naše práce je sice hodně náročná, ale není smutná. Souhlasíš s námi?

Hospic není o smrti? Dovolím si polemizovat. Hospic je o smrti a umírání, ale ne v tom tragickém obsahu. Je o tom, jak pacientovi, který je na konci své cesty, účinně ulevit od utrpení, podpořit jeho i pečující rodinu, pomoci v bezradnosti týkající se nejen nemoci, ale i organizačních věcí, sociálních problémů, psychologických a leckdy i spirituálních. Dodat mu domů toho i to, co potřebuje, aby zbývající čas ještě mohl pacient, byť s omezeními, prožít v důstojnosti a doma. Těžkosti a smutek spatřuji v situaci, kdy víme, jak a čím ulevit, ale narážíme na zavřené dveře.

Jaké je pracovat v mobilním hospici, když víš, že pacient, kterého přijímáš, má svůj čas ohraničený dny, týdny, max. měsíci?
Vědomí dohledné konečnosti života mých pacientů není překážkou ani smutným milníkem mojí práce, naopak je to základní podmínka, proč se o toho, kterého pacienta staráme. Jako psychiatr nehořekuje nad depresivními pacienty, diabetolog nad cukrovkáři a plicař nad astmatiky. My tam jsme, právě proto, že pacient umírá, protože mu umíme a můžeme pomoci, protože se
o to umíme v týmu společně podělit.
 
Jak vnímáš svou roli v rodině našich pacientů. Máme krásné ohlasy z rodin na tvou práci (často i na akcích slýcháváme: „A pozdravujte paní doktorku Helenku!“)

Moje role v rodině je jen dílek ve společné skládačce. Sama za sebe bych byla pacientovi bezcenná, ale právě to fungující a sehrané spojenectví multidisciplinárního týmu včetně pacienta a jeho rodiny dělá z mobilního hospice tu hodnotu, kterou se snažíme vytvářet.

Máš atestaci z paliativní medicíny. Je rozdíl mezi paliativní péčí a hospicovou péčí?

Otázka na dlouhou a pro nezasvěcené špatně srozumitelnou odpověď. V krátkosti – hospicová péče se bez vzdělání v paliativní medicíně nedá poctivě a moderně dělat.


U veřejnosti se pořád setkáváme, že neví, co se skrývá za termínem paliativní medicína. Jak k tomuto odvětví přistupují lékaři – je ještě stále popelkou mezi obory?

Paliativní medicína je skutečně nová specializace mezi medicínskými obory. Paradoxně ale je to jeden z historicky nejstarších oborů. V minulosti, nebojím se říct, že i v pravěku, bylo jen málo medicínských postupů, jak pacienta vyléčit. Za to bylo mnoho profesí jako šamani, ranhojiči, kořenářky, léčitelé, kteří se zabývali tím, jak umírajícímu pacientovi ulevit.

V dnešní době se jen pomalu emancipujeme mezi medicínskými obory, které jsou zaměřeny na vítěznou medicínu. Postupně se to zlepšuje a na paliativní medicínu již slyší ti, kteří už s námi udělali profesionální nebo osobní zkušenost. Naše paliativní postupy nacházejí ale velké uplatnění v současné době pandemie SARS-Cov 19, kdy pomáháme kolegům, kteří potřebují bezpečné a ověřené postupy v péči o velké množství strádajících pacientů.

V nemocnici jsme rozšířili na všechny stanice pečující o covidové pacienty vytištěné doporučené postupy Společnosti paliativní medicíny ČSJEP. Ohlasy jsou skvělé.

Pracuješ na onkologickém oddělení nemocnice a současně pracuješ v domácím hospici. Obojí musí být náročné na tvou psychiku. Jak relaxuješ?

Relaxace? Včely, rodina, přátelé, sport, umění. Bez toho by to nešlo.  (Pozn.: A my dodáváme, že tě lidé mohli potkat i na mnohých našich benefičních akcích, kde jsi nám nezištně pomáhala.)
 
Máme velkou radost, že jsi získala toto ocenění a víme, že si ho zasloužíš. Vystavíš si ho někde?

Ocenění mi vyrazilo dech. Vnímám ho ale ne jako moje, ale jako ocenění práce celého týmu Domácího hospice Jordán, a proto ho vystavím tam. Nevnímám ho jako "Cenu za celoživotní dílo", ale jako veliký závazek do budoucna.

Blahopřejeme k ocenění a děkujeme za vše, co pro hospic a jeho pacienty děláš.

Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Bydlinského 2964, Tábor
www.hospicjordan.cz!

Tiráž

Nejnovější vydání
308 / 2 / 2021

Datum tisku
2. 2. 2021

Termín distribuce
8. - 9. 2. 2021

Počet inzerátů
65 plošných, 
150  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do březnového vydání
přijímáme do 24. 2. 2021

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 2. 2021

Březové číslo vyjde
8. - 9. 3. 2021