Květinová soutěž 2021 startuje

Aktuálně

Květinová soutěž 2021 startuje

Inzertní časopis...: květinová soutěž 2021

Město Tábor opět vyhlašuje soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu. Do 15. ročníku soutěže se může zapojit každý majitel či uživatel domu, bytu nebo provozovny v Táboře, který má vyzdobenou zahrádku, okna, balkón nebo fasádu živými květinami. Jak informovala koordinátorka Zdravého města a MA21 Lenka Čeňková, soutěž se vztahuje také na upravené předzahrádky a zahrádky provozoven, rodinných i bytových domů. Nezbytnou podmínkou je, aby výzdoba i zahrádky byly viditelné z veřejného prostranství.

„I pro letošní rok nejsou vyhlášeny jednotlivé kategorie. O třech nejhezčích květinových výzdobách ve městě rozhodne pouze veřejnost
v elektronickém hlasování,“ uvedla Lenka Čeňková. Hlasování se uskuteční v polovině srpna na Facebookovém profilu a stránkách města. Na výherce čekají odměny v podobě poukázek do táborského zahradnictví.

Účastníci se do soutěže přihlašují sami do 31. 7. 2021. Na přihlášky podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Podmínkou účasti
v soutěži je zaslání vyplněné přihlášky, která je ke stažení na www.taborcz.eu a jedné fotografie květinové výzdoby ve formátu .jpg nebo .png. Přihlásit se lze také vyplněním, jména, příjmení, adresy a telefonního kontaktu a opět přiložením pořízené fotografie do emailu lenka.cenkova@ mutabor.cz. V případě, že nebude možné fotografii zaslat elektronicky, je možné po dohodě na uvedených kontaktech zajistit pomoc. Poskytnutá fotografie bude sloužit jako podklad pro elektronické hlasování.

Odesláním fotografií do soutěže souhlasí účastník se shromažďováním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Správcem poskytnutých osobních údajů je pořadatel soutěže. Osobní údaje budou zpracovány pro účely organizace soutěže a předání odměn. Více informací o soutěži a veškeré potřebné dokumenty na www. taborcz.eu.

Přihlášky spolu s fotografiemi se zasílají na adresu: e-mail: lenka. cenkova@mutabor.cz, Město Tábor, koordinátor Zdravého města a MA21, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 166.

Tiráž

Nejnovější vydání
323 / 5 / 2022

Datum tisku
4. 5. 2022

Termín distribuce
9. - 11. 5. 2022

Počet inzerátů
80 plošných, 
182 řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do červnového vydání
přijímáme do 25. 5. 2022

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 27. 5. 2022

Červnové číslo vyjde
6. - 8. 6. 2022