Nová zelená úsporám light

Aktuálně

Nová zelená úsporám Light: Návod, jak získat až 150 tisíc

Inzertní časopis...: reference

Ministerstvo životního prostře­dí již začalo přijímat žádosti o dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám Light. Má pomoci zejména domácnostem seniorů a dalších nejzranitelněj­ších skupin obyvatel, aby se snáze vyrovnaly s rostoucími cenami energií. S penězi z těchto dotací ve výši až 150 tisíc korun dostanou možnost provést rychlé a jedno­duché zateplení svých domů.

Kdo si o peníze může žádat?
Dotace na rychlé renovace domů ve výši až 150 tisíc korun jsou určeny seniorům a domácnostem pobírajícím příspěvek na bydlení.

Na co lze dotace využít?
Na zateplení fasády, střechy, stropů a podlah i na výměnu oken a vchodových dveří.

Na co naopak tyto dotace využít nelze?
Nová zelená úsporám Light není ur­če­na na výměnu plynových kotlů.

Od kdy lze o dotace žádat?
Příjem žádostí již začal na začátku letošního ledna.

Lze si o peníze požádat ještě před provedením rekonstrukce?
Ano, finanční prostředky lze získat zálohově a na realizaci úsporných opatření potom mají žadatelé celý následující rok. Žádat lze i zpětně, a to na opatření uskutečněná po 12. září 2022.

Jakým způsobem se o peníze může žádat?
Žádosti budou přijímány elektro­nic­­ky prostřednictvím Agendo­vého informačního systému Stát­ního fondu životního prostředí.
K tomu je třeba mít zřízenou elektronickou Identitu občana.

Dá se k podání žádosti využít Bankovní identita?
Zatím to legislativa neumožňuje. Podle Státního fondu životního prostředí by měla být Bankovní identita pro všechny jeho dotační tituly včetně Nové zelené úspo­rám Light použitelná později během roku 2023.

Kam se mohou zájemci obrátit o pomoc s vyplněním žádosti?
K dispozici jim je v každém kraji poradce z Místních akčních skupin či konzultačních středisek. Ten jej provede celým procesem vyřízení dotace. Proškolení specialisté jim pomohou s výběrem vhodných opatření, podáním žádosti a poté i s doložením, že skutečně byla realizována.

Jak konkrétně lze tyto specia­listy najít?
Nejlépe prostřednictvím webové stránky novazelenausporam.cz/ poradenstvi-pro-nzu-light/ a také denně od 8.00 do 16.00 na tel. číslo 725 308 490.

Kdo Vám poradí s dotacemi na výměnu oken?
Máte-li zájem konkrétně o výmě­nu oken a chcete snadno zístkat dotace, obraťte se klidně na specialisty z firmy Oknoplast CB. Můžete volat na tel. 732 899 990. Další informace  a kontakty najde­te na www.oknoplastpn.cz.

Tiráž

Nejnovější vydání
349 / 7 / 2024

Datum tisku
3. 7. 2024

Termín distribuce
8. - 9. 7. 2024

Počet inzerátů
57 plošných, 
151 řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do srpnového vydání
přijímáme do 24. 7. 2024

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 7. 2024

Srpnové číslo vyjde
5. - 6. 8. 2024