Pomoc Ukrajině

Aktuálně

Jak nejlépe pomoci Ukrajině

Inzertní časopis...: Ukrajinksa vlajka

na webových stránkách
organizace Člověk v tísni www.clovekvtisni.czChtěli byste účinně pomoci Ukrajině v  boji proti ruskému agresorovi?
Aktuální informace ohledně podpory této válkou zmítané země najdene na Facebooku na stránkách velvyslanectví Ukrajiny v Praze. V současné době je podle velvyslanectví  nejúčinnější finanční a materiální pomoc. Pro ty z vás, kteří chtějí přispět finančním darem, je věnován tento článek, kde najdete ověřené sbírky, na které můžete přispět.

Finanční pomoc je možné posílat buď přímo na speciální účet na Ukrajinu nebo přispět darem do sbírky Paměť národa nebo jiným dárcům uvedeným na dárcovském portálu Darujme.cz. Velvyslanectví Ukrajiny zřídilo účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, příspěvky je možné posílat na účet 304452700/0300. Peníze půjdou na pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu.

Zastupitelský úřad vybere obranný materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci obranné sekce Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Jak pomoci Ukrajině

 
  Organizace Kde peníze pomůžou Jak přispět

  Člověk v tísni

humanitární balíčky na zajištění základních potřeb (voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší, uhlí), psychologická pomoc, opravy
poničených domů a vodních potrubí

na webových stránkách
organizace Člověk v tísni www.clovekvtisni.cz
  Charita humanitární balíčky na zajištění základních potřeb (voda, potraviny, hytienické potřeby, přístřeší), psychologická pomoc               na webových stránkách organizace Charita ČR. Číslo účtu 55660022/0800; VS 104
www.charita.cz
  ADRA poukazy na základní potraviny a hygienické potřeby; cílená pomoc ve splupráci s partnerskou organizací ADRA Ukrajina na webových stránkách organizace ADRA. Číslo účtu: 66888866/0300;
VS: 500
adra.cz
  Červený Kříž nákup zdravotnického materiálu, auto-mobilů a mobilních ambulancí na převoz zraněných, zdravotnických stanů, chirurgických setů a navigačních prostředků na webových stránkách Červeného kříže ČR. Číslo účtu: 333999/2700; VS 1502
www.cervenykriz.eu
  Armáda spásy cílená pomoc v místě konfliktu na základě doporučení sesterské organizace Armáda spásy Ukrajina, zajištění služeb pro uprchlíky na území České republiky na webových stránkách Armády
spásy ČR
armadaspasy.cz

  Velvyslanectví
  Ukrajiny v ČR
                                 
sbírka určená pro následný nákup obranného materiálu na účet číslo 304452700/0300
facebook.com/UkraineEmbassyin
Czechia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR platba na účet velvyslanectví
Ukrajiny - č.ú. 304452700/0300

QR kod

 

Tiráž

Nejnovější vydání
339 / 9 / 2023

Datum tisku
30. 9. 2023

Termín distribuce
4. - 5. 9. 2023

Počet inzerátů
74 plošných, 
131 řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do zářijového vydání
přijímáme do 26. 9. 2023

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 29. 9. 2023

Říjnové číslo vyjde
9. - 10. 10. 2023