Program táborského adventu

Aktuálně

Program táborského adventu a Vánoc hýří novinkami

Inzertní časopis...: Foto Tábor advent

Letošní adventní a vánoční pro­gram v režii města Tábor se svým rozsahem i atmosférou vrací do podoby, kterou veřejnost znala před covidovou pandemií. Od­bor kultury a ce­stov­ního ruchu ale využil letošní nabídky k tomu, aby připravil řadu novinek, překvapení a vy­lepšení. Hlavní novinkou letoš­ních Vánoc je dřevěný betlém na Žižkově ná­měs­tí pod vá­noč­ním stromem. Skládá se ze 13 soch a pro město Tábor ho vyrobil řezbář Ondřej Drábek z Choustníku. Po dvouleté přestávce mohlo město Tábor na úvod programu Táborských Vánoc slavnostně roz­sví­tit vánoční strom na Žiž­ko­vě náměstí za přítomnosti veřejnosti .„Dva roky jsme tuto oblíbenou ceremonii nemohli konat společně s občany města. Jsme rádi, že se lidé letos opět mohli bez omezení přijít podí­vat.“ vysvětlila Radka Šimková, vedoucí městského Odboru kultury a cestovního ruchu.

Na náměstí T. G. Masaryka před zemědělskou školou lze navští­vit do pátku 23. prosince advent­ní stánky. V šesti stylových stáncích prodejci nabídnou vá­noč­ní dekorace, ozdoby, svíčky, šperky, keramiku, sirupy, pro­dukty z včelího vosku a me­du, vánoční cukroví a pečivo, věn­ce a dekorace ze zahradnictví. Nebudou chybět na zahřátí teplé nápoje a malé občerstvení. Stán­ky budou mít otevřeno denně od 11.00 do 18.00 hodin. Mezi stánky lidé najdou slámový betlém a po­pulární Ježíškovu kancelář, kde děti i dospělí mohou napsat nebo nakreslit Ježíškovi svá přání.

Ve středu 23. listopadu měla v Galerii 140 v Koželužské ulici Starého města vernisáž vánoční výstava s letošním podtitulem Vánoce ve světě. Expozice je k vidění až do 8. ledna 2023. Součástí výstavy je už posedmé Strom splněných přání, určený pro děti ze sociálně slabých rodin.

Jedním z vrcholů adventu se stane oblíbený dvoudenní Sta­ro­český vánoční trh s progra­mem. Konat se bude třetí ad­vent­ní víkend, tedy v sobotu 10. a v neděli 11. prosince. Těšit se můžete na sto vánočních stánků, dřevěný kolotoč, dětskou dílnič­ku a živé velbloudy. Budete si moci vyzkoušet staročeské vá­noční zvyky a dovednosti. O kul­turní program se postarají v so­botu Staropražští pardálové a orchestr Péro za kloboukem a v neděli Žesťový soubor Jakuba Valeše a kapela Švejk Band.

Sobotu 17. prosince vpředvečer Zlaté neděle zpestří náladu na Žižkově náměstí od 16.00 do 19.00 hodin Živý betlém. Náv­štěv­­níci se mohou těšit na zvířát­ka, trubači zahrají v každou celou hodinu vánoční melodie a pastýř bude vyprávět „Jak to bylo s Je­žíš­kem a proč slavíme Vánoce“. Program doplní Andělská kapela a Ježíškova vánoční poštovna.

V sobotu 24. prosince se na Štědrý den bude na Žižkově ná­městí od 9.30 hodin tradičně rozdávat betlém­ské světlo, večer je připraveno vánoční vy­tru­bování a půlnoční mše v kostele sv. Filipa a Jakuba. Další letošní novinku předsta­vuje Česká mše vánoční „Hej mist­ře“ v po­dá­ní táborského sym­fo­nického orchestru Bo­lech. Její interpre­tace se usku­teční 26. prosince od 16.00 hodin v děkanském kostele Promě­nění Páně na hoře Tábor na Žižkově náměstí. Nový rok přivítá město Tábor novoročním varhanním koncertem v 15.30 hodin v poutním kostele v Klo­kotech.

Veškeré informace k akcím naj­dete na www.visittabor.eu, www.facebook.com/mutabor.cz, v programech a na plakátech.

Tiráž

Nejnovější vydání
349 / 7 / 2024

Datum tisku
3. 7. 2024

Termín distribuce
8. - 9. 7. 2024

Počet inzerátů
57 plošných, 
151 řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do srpnového vydání
přijímáme do 24. 7. 2024

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 7. 2024

Srpnové číslo vyjde
5. - 6. 8. 2024