Pár slov od starosty Tábora

Aktuálně

Starosta Tábora: Cílem očkování je odlehčit nemocnicím

Inzertní časopis...: Starosta


V Táboře máme spočítáno maximální tempo aplikace 1116 dávek denně při dostatečném přísunu vakcín. Vakcinační strategie Jihočeského kraje počítá s proočkováním přibližně 200.000 obyvatel kraje ve dvou dávkách. Toto číslo zahrnuje občany starší 60 let a tzv. rizikové skupiny obyvatel. Vychází z faktu, že 70% pacientů s covidovým onemocněním v nemocnicích je starších 60 let. Nebudou-li potřebovat nemocniční péči, nebude docházet k přetížení nemocnic. Zdravotničtí pracovníci si po mnoha měsících enormní zátěže budou moci oddychnout a věnovat se běžné péči o pacienty včetně tzv. odkladné péče.

Aby se proces vakcinace stihl co nejdříve a co nejúčinněji, je plánu naočkovat 6 až 7 tisíc obyvatel kraje starších 60 let denně. Jihočeský kraj má 643.747 obyvatel, z toho okresy České Budějovice přibližně 196 tis, Tábor 102 tis., Jindřichův Hradec 90 tis., Písek 71 tis., Strakonice 70 tis., Český Krumlov 61 tis. a Prachatice 51 tis.  

Orientačním výpočtem podle poměru počtu obyvatel dostaneme potřebný počet denních dávek v jednotlivých okresech: okres České Budějovice 2135 dávek denně, okres Písek 778 dávek denně, nejřidčeji zalidněný prachatický okres 553 denních dávek. Okres Tábor potřebuje v ideálním případě zvládnout 1116 očkovaných za 1 den.

Aby co nejrychleji mohli bezpečně otevřít živnostníci, obchody, restaurace, kulturní zařízení či sportoviště, připravujeme s Jihočeským krajem provoz vysokoprůtokového vakcinačního centra na zimním stadionu. Vnitřní hrací plocha má 1800 m2. Jedno očkovací pracoviště potřebuje cca 500 m2. Při vhodné dispoziční úpravě můžeme postavit až 4 paralelně pracující vakcinační jednotky.

S nemocnicí, policií, hasiči i pracovníky městského úřadu jsme schopni zajistit dostatečný personál a plynulou dopravu k očkovacímu centru. Provozní předpoklad hovoří o reálné variantě otevření centra od 8 do 20 hodin 7 dní v týdnu.

Bude-li co očkovat, můžeme otevřít OČKO centrum na zimním stadionu v polovině února. Když se podaří zajistit dostatečný přísun vakcín, můžeme být z nemilé covidové situace poměrně rychle venku.

Štěpán Pavlík, starosta Tábora

Tiráž

Nejnovější vydání
310 / 4 / 2021

Datum tisku
31. 3. 2021

Termín distribuce
6. - 7. 4. 2021

Počet inzerátů
59 plošných, 
189  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do květnového vydání
přijímáme do 26. 4. 2021

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 29. 4. 2021

Květnové číslo vyjde
10. - 11. 5. 2021