Pár slov od starosty Tábora

Aktuálně

Výzva starosty Tábora k obyvatelům města a okolí

Inzertní časopis...: Starosta

Milí Táborští,
dovoluji si oslovit Vás, oby­va­tele města, ale i občany blízkého okolí, a také tá­borské firmy i ubytova­tele ze sousedství s důležitou prosbou.
Stali jsme se svědky neuvěřitelně bezohledného rozpoutání války jen pár set kilometrů od nás. Ze dne na den náhle milióny lidí zůstaly bez domova bez jakéhokoli vlastního zavinění. Otcové rodin šli bránit svou vlast a vyslali ženy a děti do bez­pečí. Zůstali na místě bojovat i za nás, aby se agresor nedostal blíže k hranicím sousední země.

Vláda, kraje i my, starostky a starostové v městech a ob­cích, se snažíme nabídnout prchajícím před válkou to základní. Střechu nad hlavou, bezpečí, přátelskou pomoc. Aby to dávalo smysl a život v cizí zemi byl pro přicházející lidi důstojný a zároveň pro stávající obyvatelstvo nadále běž­ný a přehledný, přichází vláda s usnesením. To má za cíl utečence do České repu­bliky solidárně rozprostřít do jednotlivých sídel bez nut­nosti budování hromadných nouzových přístřeší a humanitárních táborů.

Vláda stanovila počty osob, o které se v místě pokusíme postarat, aby situace zůstala dlouhodobě únosná. Zaměří­me se především na vhodnou formu ubytování a zařazení příchozích do běžného života. Hledáme kapacity v bytech, domech, chatách, ubytov­nách, hotelích, penzionech.

Mohou být ve třech typech:

1. Ubytování ve vlastnictví obce
2. Ubytování v ob­jektech jiných majitelů – penziony, hotely, ubytovny, kempy, církevní objekty
3. Ubytování u fyzické osoby, v rodinách


V Jihočeském kraji hledáme takových míst 8.800, z toho ve městě Táboře 466.

Ubytování ve vlastnictví měs­ta jsme našli pro 177 osob. Více než polovina bude v městských bytech, zbytek v ubytovacích zařízeních v městských budovách a v ka­pacitách G-centra a Domova pro matky s dětmi. To je první typ.

U druhého a třetího typu ubytování Vás prosíme o po­moc.

Hledáme provozovatele pen­zionů, hotelů, kempů či růz­ných firemních ubytoven, kteří by mohli postrádat třeba jen část své kapacity pro uby­tování potřebných. Alespoň na 3 měsíce, ideálně na půl roku. Příspěvek od státu je 250 Kč na osobu a den. Město jej případně může vlastním podílem navýšit.

Dále hledáme ubytování ve vlastnictví fyzických osob, by­dlení v rodinách. Má-li někdo prázdný byt, pokoj, chatu, může-li pronajmout část ro­din­ného domu, prosíme, ozvěte se nám. Zde je pří­spěvek státu 3000 na osobu a měsíc, nejvýše 9000 na celou rodinu. Tento příspěvek se však pravdě-podobně ještě bude zvyšovat.

Prosíme, ozvěte se nám, i když už uprchlíky ubytováváte. Potřebujeme si vytvořit interní seznam pro přesnou představu, kolika lidem už dobří lidé v Táboře nabídli pomoc a pro kolik lidí ještě důstojné přístřeší hledáme.

Děkujeme vám.
Štěpán Pavlík, starosta města Tábor. Kontaktní údaje: Jana Lorencová, jana.lorencova@ mutabor.cz, 381 486 305, 770 141 190.

Tiráž

Nejnovější vydání
348 / 6 / 2024

Datum tisku
29. 5. 2024

Termín distribuce
3. - 4. 6. 2024

Počet inzerátů
68 plošných, 
110 řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do červencového vydání
přijímáme do 25. 6. 2024

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 28. 6. 2024

Červnové číslo vyjde
8. - 9. 7. 2023