Novinka v Táboře: zavedení svozu bioodpadů ze Sídliště nad Lužnicí

Aktuálně

Novinka v Táboře: zavedení svozu bioodpadů ze Sídliště nad Lužnicí

Inzertní časopis...: Svoz_odpadu

S nastupujícím jarem město Tábor opět zahájí svoz bioodpadů z domácností. První svozy proběhnou již v týdnu od 5. do 9. dubna, druhé v týdnu od 19. do 23. dubna.

Od května se už bude svoz provádět každý týden až do konce listopadu. Systém byl v letošním roce díky dotaci rozšířen o dalších 380 biopopelnic na celkových 2750 kusů.

Asi největší novinkou je zavedení svozu bioodpadů ze Sídliště nad Lužnicí. „Ke kontejnerovým stáním jsme v této lokalitě přistavili celkem 115 biopopelnic. Úspěch této nové části systému je samozřejmě nejvíce závislý na ochotě občanů odpady správně třídit,“ vedla Lenka Koubková z městského Odboru životního prostředí.

Na každé popelnici je podrobný popis, co do ní patří a co naopak ne. Několik základních zásad si dovolíme zdůraznit:

Do biopopelnice PATŘÍ:
- veškeré zbytky jídel, rostlinné odpady, tráva a zbytky zeleniny a ovoce.

Do biopopelnice NEPATŘÍ:
- exkrementy domácích zvířat včetně obsahu zvířecích toalet a hlavně veškeré obaly, mikrotenové sáčky, plastové tácky apod.

Vhozením bioodpadu v mikrotenovém sáčku nebo plastové tašce se znehodnotí obsah celé biopopelnice. Bioodpady jsou zpracovávány na kompostárně
s hygienizací. Proto je možné vhazovat i zbytky jídel, nicméně plastové obaly se kompostovat nedají. Pro shromažďování bioodpadu v domácnosti je vhodné si pořídit samostatnou malou nádobu, která doma nebude překážet, a odpad z ní vždy do biopopelnice přímo přesypat. Nejvhodnější jsou malé kyblíky s víkem. Je možné bioodpady shromažďovat doma i v plastovém sáčku, ale pak je bezpodmínečně nutné obsah do biopopenice vysypat a zbylý sáček vyhodit do vedle stojícího kontejneru na směsný odpad.

„Chápeme, že tento proces sebou přináší určité nepohodlí, ale naší snahou je získat ze směsného odpadu co nejvíce využitelných surovin, jejichž další zpracování bude v budoucnu mnohem levnější než ukládání na skládky.

S novým zákonem o odpadech, který nabyl účinnosti v lednu letošního roku, se bohužel velmi podstatným způsobem navyšují postupně poplatky za ukládání odpadů na skládkách. Proto je nutné snažit se, aby odpadů, které skončí bez užitku na skládce, bylo co nejméně,“ uvedla Lenka Koubková.

Pro úplnost uvádíme ještě harmonogram svozu bioodpadů v Táboře:

Pondělí: Čekanice, Kouřimov, Blanické předměstí, Klokoty, Náchod, Pražské předměstí, Náchodské sídliště
a Pražské sídliště /

Středa: Staré Město a Sídliště nad Lužnicí / Čtvrtek: Všechov, Zahrádka, Čelkovice, Horky, Větrovy, Záluží, Hlinice, Stoklasná Lhota, Zárybničná Lhota /

Pátek:
Nové Město, Vilová čtvrť, Maredův Vrch, Měšice + Svatá Anna.

Tiráž

Nejnovější vydání
310 / 4 / 2021

Datum tisku
31. 3. 2021

Termín distribuce
6. - 7. 4. 2021

Počet inzerátů
59 plošných, 
189  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do květnového vydání
přijímáme do 26. 4. 2021

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 29. 4. 2021

Květnové číslo vyjde
10. - 11. 5. 2021