Úvodník

Aktuálně

Oslavme 30 let svobody

Inzertní časopis...: Pavel Křižovský - foto

Milé čtenářky a čtenáři,
říjen utekl velmi rychle a je tu již předposlední vydání Partnera v tomto roce. V listopadu se sešlo hned několik významných i méně významých výročí.  K tomu nejvýznamnějšímu patří jistě výročí 30 let od Sametové revoluce. Již 30 let žijeme ve svobodě, což je jistě důvod pro velké oslavy. Ačkoli se najdou lidé, kteří Vám budou tvrdit, že před 17. listopadem se žilo lépe, je třeba si dobu totality stále připomínat, abychom si uvědomili, že se teď máme skutečně líp. Město Tábor připravilo k tomuto výročí akci s názvem "Táborské korzo Národní", kdy cestou od nádraží až k Žižkovu náměstí můžete slavit svobodu v ulicích, obchůdcích a kavárnách. Zajímavou přednášku o Sametové revoluci v Táboře pořádá Husitské muzeum. Více najdete na webu visittabor.eu. Další ne příliš významné výročí budeme slavit v redakci. Je to již 20 let, co pro Vás Partnera připravuji. Letí to... Přeji pohodový listopad.
Pavel Křížovský - šéfredaktor

Tiráž

Nejnovější vydání
293 / 11 / 2019

Datum tisku
30. 11. 2019

Termín distribuce
4. - 6. 11. 2019

Počet inzerátů
76 plošných, 
230  řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do prosincového vydání
přijímáme do 22. 11. 2019

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 25. 11. 2019

Prosincové vydání vyjde
3. - 5. 12. 2019