Úvodník 11-2017

Aktuálně

Podzim klepe na dveře

Inzertní časopis...: Pavel Křižovský - foto

Milé čtenářky a čtenáři,
je tu listopad  a s ním je hned spojeno několik pranostik. A neplatí to jen o Svatém Martinovi (11.11.), po jehož svátku prý už kachna v louži neplave. Dalším jménem v pranostice je Kateřina (25.11.). Dle jedné méně známé prý na Svatou Kateřinu sluší se schovat pod peřinu, pak na Svatého Mikuláše už je zima celá naše. Další pranostika praví, že na Saturnina (29.11.) skučí meluzína a sníh na Svatého Ondřeje (30.11.) žitu velmi prospěje. Listopad je také tradičně měsícem konání honů na drobnou zvěř. V lesních honitbách, pokud napadne sníh, myslivci vyrážejí na společné hony na černou zvěř. Takže patříte-li mezi členy či příznivce myslivosti, budete mít jistě v tomto měsíci napilno. Přeji hezký a pohodový listopad.


Pavel Křížovský - šéfredaktor

Tiráž

Nejnovější vydání
270 / 12 / 2017

Datum tisku
31. 11. 2017

Termín distribuce
4. - 6. 12. 2017

Počet inzerátů
69 plošných, 
209  řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do lednového vydání
přijímáme do 22. 12. 2017

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 28. 12. 2017

Lednové vydání vyjde
9. - 11. 1. 2018