Úvodník

Aktuálně

Záhada Velikonočního pondělí vyřešena

Inzertní časopis...: Pavel Křižovský - foto

Milé čtenářky a čtenáři,
máme tu duben a s ním nové vydání Partnera. Doufám, že všechny naše čtenářky přežily Velikonoční pondělí ve zdraví. Víte, proč je to vlastně pondělí, kdy vrcholí Velikonoce?  Velikonoční pondělí, někdy též Červené pondělí je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. Z liturgického hlediska je pondělí rovnocenné následujícím dnům Velikonoc, ale historicky došlo k tomu, že pouze pondělí zůstalo dnem pracovního klidu. V současnosti k tomu přibyl i Velký pátek. V minulosti krom toho bývalo zvykem, že po významných svátcích následoval jakýsi volný den. Tyto volné dny po svátcích doprovázely různé lidové zvyky, které byly součástí běžného života. Ať už je pondělí nebo třeba pátek, přeji Vám pohodový duben.


Pavel Křížovský - šéfredaktor

Tiráž

Nejnovější vydání
273 / 3 / 2018

Datum tisku
27. 2. 2018

Termín distribuce
5. - 7. 3. 2018

Počet inzerátů
72 plošných, 
245  řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do dubnového vydání
přijímáme do 22. 3. 2018

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 27. 3. 2018

Dubnové vydání vyjde
3. - 5. 4. 2018