Úvodník

Aktuálně

Listopad před 100 lety

Inzertní časopis...: Pavel Křižovský - foto

Milé čtenářky a čtenáři, je tu listopadové vydání Partnera. Říjnové oslavy 100. výročí založení republiky jsou sice za námi, ale je dobré si připomenout i další události, které se udály před sto lety právě v listopadu. Tak například 3. listopadu 1918 byl na Staroměstském náměstí rozvášněným davem lidí stržen Mariánský sloup, protože prý symbolizoval svržený habsburský režim. 14. 11. bylo zahájeno první zasedání československého Revolučního národního shromáždění v pražském Rudolfinu. První zákono-dárný sbor svobodného státu tedy nevzešel z žádných demokratických voleb. 29. listopadu pak začala Československá armáda obsazovat Sudety, kdy se de facto jednalo o občanskou válku malého rozsahu mezi Čechy a Němci. Historii nezměníme, ale současné chvíle si v listopadu jistě zpříjemníme posezením u výtečné husičky a vína na svátek svatého Martina. Přeji doboru chuť.

Pavel Křížovský - šéfredaktor

Tiráž

Nejnovější vydání
281 / 11 / 2018

Datum tisku
30. 10. 2018

Termín distribuce
2. - 6. 11. 2018

Počet inzerátů
70 plošných, 
212  řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do prosincové vydání
přijímáme do 22. 11. 2018

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 11. 2018

Prosincové vydání vyjde
3. - 6. 12. 2018