Úvodník

Aktuálně

Rok čisté čtyřky je tu!

Inzertní časopis...: Pavel Křižovský - foto

Milé čtenářky a čtenáři,
vítám Vás v roce 2020. Letošním Novým rokem začal velmi zajímavý letopočet, který podle numerologů, sčítající jeho čísla, je rokem "čisté" čtyřky.  Rok pod nadvládou čísla 4 nebude patřit k těm jednoduchým. Čtyřka je číslem osobní stability a jejího budování, číslem majetku, vlastnění a často až nesmyslného lpění na něčem či někom. Jedním z témat čísla čtyři jsou skryté obavy. Proto prý v nadcházejícím roce budeme mít tendenci se více a častěji bát. Ať už se váš strach bude týkat zaměstnání a jeho případné ztráty, peněz, zdraví nebo třeba partnerství, ve všem můžeme pociťovat zvláštní pnutí. V každém případě bude přínosné zamyslet se nad tím, zda to, na čem lpíme, pro nás skutečně má takový význam. Jde ovšem jen o výklad numerologie, kterou zas nemusíme brát úplně vážně a tedy ani na jejím výkladu lpět. Přeji úspěšný nový rok.

Pavel Křížovský - šéfredaktor

Tiráž

Nejnovější vydání
295 / 1 / 2020

Datum tisku
7. 1. 2020

Termín distribuce
9. - 13. 1. 2020

Počet inzerátů
52 plošných, 
136  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do únorového vydání
přijímáme do 24. 1. 2020

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 24. 1. 2020

Únorové vydání vyjde
4. - 6. 2. 2020