Úvodník

Aktuálně

Víte, proč se staví májka?

Inzertní časopis...: Pavel Křižovský - foto

Milé čtenářky a čtenáři,
máme tu květnové vydání Partnera a to znamená, že ve většině vesnic je již postavena májka, nebo-li ozdobený kmen stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy. Nejčastěji bývá májka stavěna 30. dubna nebo 1. května, ale v některých oblastech se staví v období svátku sv. Jiří, letnic nebo nejčastěji letního slunovratu. Účelem stavění máje je podle britského antropologa Jamese Frazera přinesení letního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání. Ať už máte u Vás májku postavenou či ne, přeji Vám pohodový květen plný pěkných kvetoucích dnů.

Pavel Křížovský - šéfredaktor

Tiráž

Nejnovější vydání
287 / 5 / 2019

Datum tisku
30. 4. 2019

Termín distribuce
2. - 7. 5. 2019

Počet inzerátů
80 plošných, 
209  řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do červnovéhovydání
přijímáme do 22. 5. 2019

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 27. 5. 2019

Červnové vydání vyjde
6. - 7. 6. 2019