Odvážné pojetí zástavby v Táboře

Aktuálně

Odvážné pojetí zástavby s rozšířením parku

Inzertní časopis...: Vizualizace vítězného návrhu

Po pěti měsících intenzivního soutěžního workshopu zná Tábor vítěze a spolu s ním urbanistický návrh, který posunul budoucnost nové čtvrti Dvorce o zásadní krok kupředu. O účast v soutěži se ucházelo 23 týmů, pět z nich vybrala porota do užšího výběru. Během třech jednání se vedly živé diskuze o zadání, konceptu a ideálních parametrech pro novou obytnou zástavbu. Závěrečné rozhodování poroty nebylo vůbec jednoduché. Přístupy jednotlivých týmů byly rozmanité a každý z nich měl ambice naplnit zadání a očekávání města a jeho obyvatel. Informace sdělila Ing. arch. Iveta Čierna, spoluorganizátorka workshopu.

Na prvním místě se umístil odvážný návrh týmu Norma architekti + Sporadical + Steiner & Malíková. Porota ocenila jasnou a silnou vizi parku jako ústředního motivu nové čtvrti v kombinaci s hustou zástavbou území. Ta je tvořena čtyřpodlažními viladomy, koncentrovanými městskými domy (townhouse), vyššími bytovkami
a nájemním pavlačovým domem, který uzavírá park před zimním stadionem. Vstup do nové čtvrti je navržen náměstím na křižovatce ulic Kyjevská a Kapitána Jaroše. Jako nejlepší byl hodnocen krajinářský přístup spočívající v modrozeleném pásu plynule navazujícím na údolí Tismenického potoka. Současně je respektován význam a pozice památníku, který je obklopen zelení v těžišti parku. V dlouhodobé vizi nastiňuje obnovení stopy původního potoka, novou vodní nádrž a přeměnu v krajinný park přírodního charakteru. Nová čtvrť přiláká až 2000 nových obyvatel a slovy autorů vytvoří nový domov pro činorodé Tábořany.

Druhou cenu si odnáší tým UNIT architekti za vyvážený návrh s velkou různorodostí typologie bydlení – od řadových domů až po větší bytové celky. Kolem centrální společenské osy jsou soustředěny aktivity pro trávení volného času a soukromé vnitrobloky umožňují využití pro parkování nebo předzahrádky.

Třiarchitekti (Michal Fišer a David Mareš) přišli se sebevědomou ambicí a porotu oslovili návrhem struktury veřejných prostranství. Konkrétní podobu jednotlivých bloků však definovali variantně a další vývoj návrhu ponechali pro budoucí fáze přípravy. S tímto konceptem jim přísluší třetí oceněné místo.

Zbývající dva účastníci – ov architekti a ateliér A8000 si odnáší ze soutěže odměny za kvalitní dílčí podněty a řešení.
 
Význam workshopu zhodnotil starosta Tábora Štěpán Pavlík: „Urbanistický workshop byl téměř dobrodružnou poutí za hledáním podoby nové zástavby. Jsem rád, že pomyslně zlatou medaili bere řešení, které přinese Táboru jedinečný netuctový nový veřejný prostor a navrhuje způsob uspořádání bydlení hodný 21. století. Mísí rozličné formy bydlení: od komunitního nájemního či studentského přes koncentrované townhousy spíše intimního bydlení s vlastními zahradami, se sektorem viladomů s lodžiemi po městské bytové domy se širokou škálou typů prostorů. Řešení parku se srdcem v podobě vodní hladiny je důmyslnou skládankou zeleně, vody a stezek, kde najde místo i skatepark, psí hřiště a plácky pro sportování i zahradničení. Důstojné místo zůstane stávajícímu památníku. Těšíme se na postupné kroky přetavení návrhu v realitu. Předpokládáme etapizaci výstavby po dobu 15 let. Věříme, že vznikne čtvrť s jedinečnou identitou, kde se lidé rádi usadí.“

K soutěži se vyjádřil i místostarosta Václav Klecanda, který má na starosti mj. městský Odbor rozvoje: „Cením si vítězného návrhu především proto, že vychází z přírodních vztahů v území a přirozeně kombinuje modrozelenou infrastrukturu s odvážným urbanismem.“  

Město Tábor představí návrhy veřejnosti na webu www.dvorce-tabor.cz a současně na výstavě, která se uskuteční od 4. do 29. května v Městské knihovně Tábor v Jiráskově ulici. Pokud to situace umožní, proběhne prezentace oceněných návrhů naživo s autorskými týmy a možností diskuze. 

Tiráž

Nejnovější vydání
323 / 5 / 2022

Datum tisku
4. 5. 2022

Termín distribuce
9. - 11. 5. 2022

Počet inzerátů
80 plošných, 
182 řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do červnového vydání
přijímáme do 25. 5. 2022

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 27. 5. 2022

Červnové číslo vyjde
6. - 8. 6. 2022