I letos pustíme kačku....

Aktuálně

I letos pustíme kačku na pomoc dětem s handicapem ...

Inzertní časopis...:

Dobročinné závody „PUSŤ KAČKU“ se staly oblíbenou jihočeskou tradicí! Letos proběhne v neděli 9. 6. 2019 od 13 hodin ve Vodáckém centru České Budějovice již osmý ročník této ojedinělé kampaně na podporu dětí s handicapem. Zapojit se může každý zakoupením startovního čísla za 50 Kč na www.pustkacku.cz.

Prvních 50 kachniček vyhrává svým majitelům lákavé ceny pro celou rodinu. Vloni plulo po Vltavě více než 1 700 malých žlutých závodnic.
Oblíbené dobročinné závody plastových kaček pořádají neziskové organizace APLA Jižní Čechy, z. ú. a I MY, o. p. s. Projekt Pusť kačku (dříve Grand Prix kachničky) vznikl před osmi lety jako výraz podpory manželů Verbonových, kteří chtěli pomáhat klientům obou organizací - dětem s handicapem a jejich rodinám.

„V průběhu předešlých roč-níků se z projektu stalo nejenom zábavné kulturní odpoledne, které přináší nevšední program pro rodiny
s dětmi, ale také dobročinná platforma, sdružující desítky nadšených podporovatelů, dárců a dobrovolníků. Na organizaci se každoročně podílí více než 100 dobrovolníků, kteří nabízejí zdarma své služby a čas”, říká Lucie Hnojnová z APLA JC, projektová manažerka a koordinátorka projektu.


Výtěžek závodu je vždy rozdělen na dvě poloviny. Kampaň pomáhá financovat službu Raná péče, kterou obě organizace poskytují v celém Jihočeského kraji. Raná péče je terénní službou poskytující konzultace a poradenství přímo v rodinách, ve kterých se narodilo dítě s handicapem.

“V minulých letech se vybralo celkem 796.201 Kč = 100 výjezdů našich odborníků přímo za dětmi domů, do rodin dětí s handicapem po celých jižních Čechách”, říká Klára Csirková, ředitelka I MY, o.p.s. a děkuje za celý tým všem, kteří se přidají a vyšlou kačky pomáhat.

Princip benefičního závodu
Kdokoli si může zakoupit své startovní číslo na místě, před konáním závodu anebo online na www.pustkacku.cz. Na výběr je kačka za 50 Kč/malá
a za 2.500 Kč/velká/firemní (která závodí s logem či reklamou firmy). V určený den – 9. června 2019 – se konají závody velkých kaček v několika rozjezdech (majitelé firemních kaček si mohou tu svou vhodit do vody). Malé kačky odstartují poté hro-madným vysypáním do vln Vltavy organizačním týmem. Plastové kačky jsou v cíli odchyceny a ustájeny pro příští ročníky.
 

Tiráž

Nejnovější vydání
295 / 1 / 2020

Datum tisku
7. 1. 2020

Termín distribuce
9. - 13. 1. 2020

Počet inzerátů
52 plošných, 
136  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do únorového vydání
přijímáme do 24. 1. 2020

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 24. 1. 2020

Únorové vydání vyjde
4. - 6. 2. 2020