I letos pustíme kačku....

Aktuálně

I letos pustíme kačku na pomoc dětem s handicapem ...

Inzertní časopis...:

Dobročinné závody „PUSŤ KAČKU“ se staly tradicí a letos proběhne již sedmý ročník této ojedinělé kampaně na podporu dětí s handicapem. Zapojit se může každý tím, že si zakoupí startovní číslo na www.pustkacku.cz....

Hromadné vypuštění a samotný závod plastových kaček se zábavným programem pro děti se uskuteční v neděli 10. 6. 2018 od 13 hodin ve Vodáckém areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. Navíc vítězné kačky mohou vyhrát svým majitelům hodnotné ceny pro celou rodinu.

Jedná se o netradiční benefiční závody plastových kachniček, které společně pořádají dvě neziskové organizace APLA Jižní Čechy, z. ú., I MY, o. p. s. Celý projekt Pusť kačku (dříve Grand Prix kachničky) vznikl před sedmi lety jako akce, která měla svým výtěžkem podpořit činnost dvou zmíněných neziskových organizací, které pomáhají znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

„V průběhu předešlých ročníků se však z projektu stala nejen dobročinná a osvětová záležitost, zábavné a kulturní odpoledne, které přináší nevšední program pro rodiny s dětmi, ale také platforma, která sdružuje velké množství zanícených podporovatelů, přispěvatelů, dobrovolníků a spolupracujících osob.“

Výtěžek závodu je vždy rozdělen na dvě poloviny. Kampaň podporuje dofinancování služby Raná péče, kterou obě organizace poskytují v rámci celého Jihočeského kraje. Raná péče je terénní službou poskytující konzultace a poradenství rodinám, kde se narodilo dítě s handicapem.

Princip benefičního závodu

Kdokoli si může zakoupit svou Kačku závodnici před konáním akce, v tomto roce již zahájen aktivní prodej na stránkách www.pustkacku.cz. Zde lze pořídit závodnici (certifikát se startovním číslem) za 50 Kč/malá a za 2500 Kč/velká/ firemní, která závodí s logem či reklamou firmy. V určený den – 10. června 2017 – se konají skutečné závody Kaček a to již v několika rozjezdech, kdy sami majitelé firemních závodních Kaček mohou své vhodit do vody, z přemostění plavebního kanálu. Malé kačky vhazují do vody najednou z velkých krabic pracovníci APLA JČ a I MY. Pro majitele výherních závodnic jsou připravené zajímavé a hodnotné ceny od našich sponzorů.


Historie

V roce 2012 byl výtěžek 53.650 Kč využit na čtyřdenní relaxačně-terapeutický společný pobyt rodin dětí s postižením s I MY a s APLA JČ na letní tábor pro děti s autis-mem. Obě akce s podporou dobrovolníků, kteří pomáhali s náročnou péčí o děti i dospělé.

V roce 2013 pomáhal výtěžek 94.300 Kč zajistit terénní služby pro klientské rodiny obou organizací, které dojíždějí do rodin po celých jižních Čechách. I MY i APLA JČ.

V roce 2014 výtěžek dobročinného závodu 112.534 korun. Celkem dokážou obě spolupracující společnosti zajistit službu ranou péči a terénní službu téměř pro 8 rodin na půl roku.

V roce 2015 výtěžek 172.000 Kč. Na Ranou péči (RP).

V roce 2016 výtěžek 165.251 Kč + 20.000 Kč od Nadace Petry a Petra Petrlíkových.
Na RP.

V roce 2017 výtěžek 158.466 Kč + 20.000 Kč od Nadace Petry a Petra Petrlíkových.
Na RP.

Celkem se za 6 ročníků kačkových závodů podařilo vybrat neuvěřitelných 796.201 Kč.

Tiráž

Nejnovější vydání
286 / 4 / 2019

Datum tisku
2. 4. 2019

Termín distribuce
4. - 5. 4. 2019

Počet inzerátů
67 plošných, 
230  řádkových

Počet stran 16

Rezervace firemní inzerce
do květnového vydání
přijímáme do 23. 4. 2019

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 4. 2019

Květnové vydání vyjde
2. - 3. 5. 2019