Jak se objednat na očkování proti Covid-19?

Aktuálně

Jak se objednat na očkování proti Covid-19?

Inzertní časopis...: Zahrádkáři Radimovice

Kdo se může očkovat?
Od 15. 1. 2021 se k očkování mo­hou objednat osoby ve věku 80 let a více. Od 26. 1. 2021 se mohou k očkování objednat všichni zdravotničtí pracovníci. Bez ob­jednání jsou očkováni hospitalizovaní pa­cienti LDN či klienti po­bytových sociálních služeb apod.

Jak se objednat k očkování?
K očkování se objednáte pomocí Centrálního re­zervačního systému, který naleznete na: crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Nevíte-li si rady, poproste
o pomoc s objednáním ně-koho ze svých blízkých, svého praktického lékaře, obecní úřad, neziskovou organizaci pomáhající seniorům, po předchozí domluvě lékarnu či zavolejte na linku 1221.Nemůžete-li se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na očkovací místo dostavit, kontaktuje svého praktického lékaře a domluvte se na jiné možnosti očkování.

Jak objednání k očkování probíhá?

Prvním krokem k očkování je REGISTRACE v Centrálním rezervačním systému:
•    mějte u sebe mobilní telefon (Váš nebo Vašeho pomocníka), na který bude zaslán vstupní PIN kód.
•    při registraci vyplníte Vaše základní údaje (jméno a příj-mení, rodné číslo, kontaktní údaje apod.).
•    ze seznamu si vyberete preferované očkovací místo (kde se budete chtít nechat očkovat).
•    důležité je označit kategorii, do které patříte (osoba ve věku 80 let a více / zdravotnický pracovník).
•    po vyplnění a uložení registračního formuláře se Vám zobrazí ukončovací stránka informující o potvrzení registrace.

Druhým krokem je REZERVACE termínu očkování na Vámi vybraném očkovacím místě:
• jakmile bude na Vámi vybraném očkovacím místě volný termín k očkování (může být okamžitě po registraci, ale
i za několik dní po registraci), obdržíte SMS zprávu s PIN 2 kódem, který si uschovejte.
• rezervaci termínu provedete na reservatic.com/ockovani.
• k provedení rezervace termínu k očkování je potřeba zadat PIN 2 kód, který jste obdrželi v SMS zprávě po registraci (PIN 2 kód je platný do doby, než jej zadáte pro provedení rezervace).
• následně si zvolíte datum a čas očkování na Vámi vybraném očkovacím místě.

K aplikaci druhé dávky budete objednáni na očkovacím místě po obdržení první dávky.
Pokud potřebujete změnit očkovací místo, musíte provést novou registraci.

Jaké jsou další pokyny k očkování?
Na očkovací místo se dostavte včas ve Vámi zvoleném termínu. Přijdete-li v jiný termín, nebudete očkován/a.
S sebou si vezměte průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas) a průkaz pojištěnce. Na očkovacím místě dodržujte pokyny personálu a mějte stále nasazenou roušku nebo respirátor.

Proč se nechat očkovat?
Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky očkování podařilo některé infekce zlikvidovat (pravé neštovice) či významně potlačit (spalničky).  Očkováním se chráníte před nákazou a před jejím závažným průběhem s možnými následky. Vysoká ochrana již měsíc po očkování (týden po druhé dávce). Očkováním chráníte i osoby kolem sebe, které prozatím očkovány být nemohou. Čím méně je v populaci osob, které se mohou nakazit, tím méně se nákaza šíří. Očkování je cestou jak současnou epidemii onemocnění COVID-19 zastavit a vrátit se k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Tiráž

Nejnovější vydání
311 / 5 / 2021

Datum tisku
28. 4. 2021

Termín distribuce
2. - 4. 5. 2021

Počet inzerátů
63 plošných, 
164  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do červnového vydání
přijímáme do 26. 5. 2021

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 28. 5. 2021

Červnové číslo vyjde
7. - 8. 6. 2021