Jak zprovoznit bazén po zimě?

Aktuálně

Jak zprovoznit bazén po zimě?

Inzertní časopis...: Foto lidí v bazénu

Ten správný okamžik příprav Vašeho bazénu na nadcházející sezonu nastává s příchodem jara. Bazén můžete zprovoznit buď svépomocí, nebo můžete využít služby odborně vyškolených techniků a jarní zprovoznění bazénu si objednat. V případě, že jste se rozhodli zprovoznit si bazén sami, připravili jsme pro Vás průvodce jarním zprovozněním krok za krokem.

Důležité zásady přípravy bazénu

Zprovoznění bazénu po zimě doporučujeme provádět v případě, že teplota bazénové vody přesáhne 15° C. Při těchto teplotách se totiž zvyšuje riziko růstu řas, tvorba a množení bakterií a různých mikroorganismů, a je proto tedy nutné zahájit údržbu bazénové vody. Když zprovozníte bazén v této době, nepochybně se vyhnete následným zbytečným problémům s údržbou bazénové vody.

Pokud jste při zazimování bazénu a technologie postupovali správně, jsou odpojena čerpadla a ostatní technologie (UV lampa, solnizátor, ionizace, šesticestný ventil atd.) a je odpuštěna bazénová voda.


Zprovoznění bazénové technologie

Pomocí síťky odstraňte z bazénu hrubé nečistoty (listí, jehličí, větvičky atd.). Zatáhněte všechny ventily technologie (sání, výtlak oběhového či protiproudého čerpadla) a začněte dopouštět bazénovou vodu. Pokud byla demontována čerpadla, namontujte je zpět i s ostatní technologií. Otevřete ventily a po zaplavení technologie se přesvědčte o těsnosti spojů. Než spustíte filtrační čerpadlo, přepněte funkci šesticestného ventilu do polohy „filtrace“. Pokud je vše v pořádku zapněte čerpadla a zkontrolujte těsnost všech demontovatelných spojů. V případě, že je Váš bazén vybaven protiproudem, postupujte stejně, jako je uvedeno výše. Po spuštění protiproudu se přesvědčte, že všechny spoje i ovládací prvky jsou utěsněny. Otestujte také elektropneumatické ovládání (tlačítko uvnitř skeletu). To musí čerpadlo protiproudu vypnout
i zapnout.

Údržba bazénové vody před sezonou

Nejdůležitějším faktorem pro údržbu bazénové vody je dodržování předepsaných hodnot pH vody a volného chlóru (Cl). Předepsané hodnoty pH se pohybují v rozmezí pH 7,0 – 7,4, hodnoty pro chlór jsou 0,1 – 0,6. Obě hodnoty lze měřit běžně dostupnými testery. Hodnoty pH vody změřte po napuštění bazénové vody do provozní výšky. V případě, že bude nutná korekce hodnot, používejte vždy jen doporučené chemické prostředky. Zároveň dodržujte přiložené návody k jejich aplikaci a uchovávejte je na bezpečném místě.

Jak postupovat při chemické úpravě vody

V případě, že pro údržbu bazénové vody používáte jenom chemické prostředky, změřte hodnotu volného chlóru v bazénové vodě a popřípadě aplikujte daný prostředek podle návodu.

Při používání chlorových tablet je třeba dbát na častou kontrolu koncentrace volného chlóru. Jestliže je přechlorování dlouhodobější, může dojít k viditelným změnám barevnosti skeletu bazénu nebo folie. Přechlorování podporuje také případný vznik koroze na kovových  součástech technologie bazénu i zastřešení.

Postup při ostatních úpravách vody

Pokud pro údržbu bazénové vody používáte solnizátor (mořskou sůl, NaCl), je také nutné dodržovat doporučené hodnoty pH. Při zprovoznění bazénu po zimě nastavte řídící jednotku na několik hodin na plný výkon, změřte hodnotu volného chlóru a zařízení nastavte dle návodu. Při úpravě pH vody používejte pouze prostředky k tomu určené.

Další doporučení a rady

Když zprovozňujete bazén po zimě (dopustíte bazénovou vodu, namontujete a spustíte technologii) může se stát to, že voda ztratí původní barvu a vypadá kalnější, nebo získá zabarvení apod. Tento jev je zcela běžný kvůli dopuštění nové vody, aplikaci chemických prostředků a opětovné spuštění technologie. Bazénová voda totiž na tyto podněty přirozeně reaguje, a proto může k těmto reakcím docházet. Proto vždy dejte přednost prodloužení filtračních cyklů před aplikací dalších chemických prostředků či zvyšováním výkonu řídících jednotek instalovaného zařízení.

Potřebujete-li další rady, nebo přípravu bazénu na novou sezonu necháte raději odborné firmě, obraťte se na firmu Bazény okna Tomášek s.r.o., rádi Vám nejen s přípravami na léto pomůžeme.

Inzerát Bazény okna Tomášek

https://bazeny-okna.cz/

 

Tiráž

Nejnovější vydání
296 / 2 / 2020

Datum tisku
3. 2. 2020

Termín distribuce
5. - 7. 2. 2020

Počet inzerátů
63 plošných, 
177  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do březnového vydání
přijímáme do 25. 2. 2020

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 2. 2020

Březnové vydání vyjde
5. - 9. 3. 2020