Kurz jogy v Táboře

Aktuálně

Být stále zdravý na těle i duchu? Ano, jde to

Inzertní časopis...: joga

Víte, že spolehlivá, účinná, levná a příjemná cesta k udržení nebo zlepšení zdraví opravdu existuje? A přitom vyžaduje jen jedno: převzít zodpovědnost za svůj spoko-jený a vyrovnaný život. Je to málo nebo moc? A co to konkrétně vyžaduje? Jen chuť a vytrvalost při cvičení jógy.

Co je jóga?
Jóga je soubor tělesných, men-tálních technik, vedoucích k harmonickému rozvoji člo-věka. Je to systematické úsilí o dosažení plného tělesného a duševního zdraví na základě sebepoznání. Všechny používané techniky jsou prověřeny hlubokou praktickou zkušeností. Dnes se již konečně uznává jako jeden z nejlepších systémů, které lidstvo zná pro komplexní – tělesný, duševní, emocionální i duchovní – rozvoj. Přináší úlevu od fyzických a psychických problémů a navíc vede k sebezdokonalování na všech úrovních. Ukazuje, jak komplexně, harmonicky rozvíjet celou osobnost - tělo, duši i ducha, pomáhá nám spojovat oba aspekty života - vnější a vnitřní. Nejde nám pouze o tělesná cvičení, ale i o morální rozvoj a vyšší duchovní poznání. Vede nás k sebepoznání i seberealizaci.
Můžeme vycházet z jakékoliv úrovně, na které se právě nacházíme, je bezpečná a účinná pro každého, kdo ji používá s rozumem: lidi každého věku, zdravého i oslabeného. Jóga nás v žádném případě neodvádí od reality tohoto světa, ale je to spolehlivá, účinná, levná
a příjemná cesta k udržení nebo zlepšení zdraví! To Vám mohou potvrdit všichni cvičenci, kteří s námi již několik let jógu pravidelně praktikují. Zveme a rádi uvidíme mezi námi další nadšence a adepty jógy!


Co nám přinese praktikování komplexní jógy?
• Naučíme se správně dýchat a správně rozvádět životní energii ve svém těle. Většinou dýcháme naprosto nedostatečně, takže mnoho  nemocí se dá takto zvládnout nebo výrazně zmírnit.
• Cvičením ásán, tělesným cvičením pozitivně ovlivníme své zdraví: zvýšíme svou vitalitu, imunitu, krevní oběh, nervovou soustavu, činnost žláz s vnitřní sekrecí i přímo činnost jednot-livých orgánů.
• Naučíme se účinně a vědomě relaxovat.
• Různými mentálními technikami ovládneme svou mysl. Kontrolovaná, vyrovnaná mysl je naprostým a  jednoznačným předpokladem našeho duše-ního zdraví, spokojeného a šťastného života. Jen naše myšlenky nás dělají silnými nebo slabými, šťastnými nebo nešťastnými, zdravými nebo nemocnými. Negativní, pesimistická mysl je příčinou mnoha chorob, dokonce i infekčních a naopak pozitivní, optimistické myšlení zvyšuje odolnost organizmu a zlepšování stavu i beznadějných případů. Každý  tedy může odstranit utrpení, ne ze světa, ale u sebe, a tak žít stále ve stavu vyrovnanosti. A naše vyrovnanost nezávisí na situacích, ale na naší reakci na ně! Na stejnou situaci reagují různí lidé jinak, nakonec i my sami.


Principy jógových technik: relaxace, koncentrace, meditace, práce s podvědomím atp. se úspěšně využívají v psychiatrii a psychologii i při léčení a přípravách sportovců, kurzech pro podnikatele atd. Můžeme říci, že dnes tak moderní psychoanalýza je stará a využívaná v Indii a Tibetu více než  2.000 let!     

 

Tiráž

Nejnovější vydání
296 / 2 / 2020

Datum tisku
3. 2. 2020

Termín distribuce
5. - 7. 2. 2020

Počet inzerátů
63 plošných, 
177  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do březnového vydání
přijímáme do 25. 2. 2020

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 2. 2020

Březnové vydání vyjde
5. - 9. 3. 2020