Taborské školy šily roušky

Aktuálně

Táborské základní školy šily roušky

Inzertní časopis...: Rodina v bazénu

Stovky ušitých roušek dodávají potřebným organizacím také základní školy zřizované Městem Tábor. Místostarostka Olga Bastlová už poděkovala všem šikovným učitelkám i učitelům, kteří se zapojili. „Školy se snaží zvládat tuto netypickou situaci, zajistit provizorní výuku, ale být i nápomocny nastalým potřebám města. Za to jim vedení města velmi děkuje,“ uvedla místostarostka.

Pavla Černá, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ Zborovská v Táboře, vysvětila motivaci. „Tato situace pro nás není vůbec lehká. Děti nám doopravdy chybí. Snažíme se s rodiči a dětmi komunikovat a hlavně je hodně podporovat. Také jsme se již zapojili do šití roušek pro město Tábor. Jsme rádi, že můžeme být v této divné době i takto užiteční,“ uvedla Pavla Černá.

Petr Zamrzla, ředitel ZŠ a MŠ Husova v Táboře, k nové situaci řekl: „Zažíváme něco zcela nečekaného a nevyzkoušeného. Snažíme se pracovat
v rámci možností a zatím, alespoň podle ohlasu řady rodičů, to v dané situaci funguje. Oslovil jsem všechny kolegy ohledně roušek, dnes odesíláme přes koordinátorku Zdravého města první várku, cca 450 kusů. Ani jsem takovou odezvu nečekal. Je to pozitivní, svědčí to o tom, že se dokážeme v krizi semknout,“ míní ředitel Petr Zamrzla.

Tiráž

Nejnovější vydání
305 / 11 / 2020

Datum tisku
4. 11. 2020

Termín distribuce
9. - 10. 11. 2020

Počet inzerátů
62 plošných, 
182  řádkových

Počet stran 12

Rezervace firemní inzerce
do prosincového vydání
přijímáme do 24. 11. 2020

Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 26. 11. 2020

Prosincové číslo vyjde
7. - 8. 12. 2020